Terug naar zoekresultaten

Hoofdmaatschappelijk werker (B4-B5)

OCMW Kortrijk Kortrijk
18/07/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Functie types: Maatschappelijk werk, Leidinggevend
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als hoofdmaatschappelijk werker geef je leiding aan een wijkgericht team van hulpverleners en administratief medewerkers ben je verantwoordelijk voor een waaier aan dienstverlening.  Je coacht en begeleidt jouw medewerkers in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van cliëntdossiers. Je waakt erover dat de 3 centrale pijlers: individuele hulpverlening, buurtgericht werken en ontmoeting prominent aanwezig zijn in de dienstverlening  met als doel te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.

Je komt terecht in één van de 7 multidisciplinaire teams van de wijkgerichte werking  waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen om de vernieuwde visie van de sociale dienst te implementeren.  De wijkgerichte sociale werking bestaat uit een 160 tal collega’s, Hierin stuur je een wijkgericht team  met een 15 a 20 tal medewerkers aan.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

  • Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid van de sociale dienst en de directie Dienstverlening en Sociaal beleid. Je werkt mee aan de reorganisatie of bijsturing van de dagdagelijkse werking om tot een efficiënte en performante dienstverlening te komen.
  • Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.
  • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van Kortrijk.
  • Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van de directie Dienstverlening en Sociaal beleid en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden. Hierbij werk je, samen met andere teams in de directie, mee aan directiebrede trajecten.
  • Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker. 

Profiel

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma en minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project. 

OF

het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma en en minimaal 4 jaar ervaring in leidinggeven of het trekken of coördineren van een project. 

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur 
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag zondag 4 september 2022. Enkel digitaal: Bekijk onze vacaturepagina ( www.kortrijk.be/vacatures) voor meer info over de selectieprocedure en bijhorende competenties. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473/ 86 24 34. Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu