Terug naar zoekresultaten

permanente vacature maatschappelijk werker

OCMW Kortrijk Kortrijk
18/07/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Functie types: Maatschappelijk werk
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De sociale dienstverlening van de stad Kortrijk is volop in verandering. De sociale dienstverlening staat voor het verzekeren van het recht op een menswaardig bestaan, menselijke waardigheid en maatschappelijk dienstverlening voor alle inwoners van onze stad, met een heel bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Enkele kernwaarden van onze vernieuwde dienstverlening zijn outreachend werken, pro actief handelen, nabijheid, breed en generalistisch werken. We organiseren onze dienstverlening daar waar de mensen ons nodig hebben, vanuit een op en top klantvriendelijke aanpak. Hiervoor zijn we permanent op zoek naar dynamische, enthousiaste en flexibele medewerkers met een achtergrond in het sociaal werk.

Als sociaal werker help je mee deze waarden om te zetten in de praktijk. Je biedt een luisterend oor, wordt een vertrouwd gezicht en vertaalt dit verder door naar psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan mensen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Je komt terecht in een multidisciplinair wijkteam waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd wordt door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen met tal van partners uit de buurt die je helpen om een brede, generalistisch aanpak te kunnen realiseren.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. 
 • Je informeert en helpt de cliënt met het oog op een correcte en warme dienstverlening taken.  Je motiveert tot verdere hulpverlening, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt
 • Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten. Je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de cliënt aanbrengt. Je verricht een sociaal onderzoek en stelt een hulpverleningsplan op. Je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokken partijen
 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  

Profiel

Je beschikt over het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of een daarmee gelijkgesteld diploma) of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een daarmee gelijkgesteld diploma)

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen

Bovendien:

 • Kan je actief meedenken en inspelen op vragen en wensen van interne en externe klanten. 
 • Kan je op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samenwerken
 • Kan je  doelgericht werken, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. 
 • Kan je je werkwijze spontaan in vraag stellen en nieuwe mogelijkheden zien. 
 • Kan jesociale, professionele en ethische normen in de praktijk toepassen.
 • Kan je gericht advies geven op basis van je eigen expertise en knowhow.
 • Kan je helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en situatie.
 • Kan je subtiele en onuitgesproken gevoelens, behoeften en wensen van anderen opvangen

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden kunnen staan en die ook uitdragen.

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

Aanbod

- een contract van (on)bepaalde duur  op B1 -B3 niveau
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk tel 1777 vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022. Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu