Terug naar zoekresultaten

Coördinator Jong. Wild. Goud.

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
25/07/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen Functie types: Administratie, Kinderopvang, Maatschappelijk werk
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Jong Wild Goud is het label dat de stad Sint-Niklaas geeft aan projecten en initiatieven voor kinderen en jongeren. Het is hét label om de jonge generatie te koesteren. Want kinderen en jongeren in onze stad zijn goud waard.

Verder evolueren als kind- en jeugdvriendelijke stad is één van onze prioritaire beleidsdoelen. Daarvoor zetten we acties op in alle domeinen die invloed hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren.

Om dit kind- en jeugdvriendelijk beleid te ondersteunen, zoeken we een coördinator Jong Wild Goud. Wil jij graag mee zo’n acties opzetten? Wil jij collega’s van andere diensten ondersteunen om ook kind- en jeugdvriendelijk te werken? Kan jij een community van politici, stadsmedewerkers, ondernemers, middenveld en burgers creëren rond een ambitieus beleid voor onze jonge inwoners? Kan jij anderen op een enthousiaste manier meetrekken in jouw verhaal? En wil je deel uitmaken van een straf team? Dan is deze functie iets voor jou!

Profiel

Op donderdag 1 september 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)

je bent van onberispelijk gedrag

je geniet de burgerlijke en politieke rechten

je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

je bent in het bezit van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs

je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen

minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 2.745,08 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 3.187,95 EUR bruto

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 1 september 2022 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu