Terug naar zoekresultaten

Diensthoofd openbaar domein Av

Gemeente Tervuren Tervuren
21/06/2022 Regio's: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg Functie types: Omgeving & ruimtelijke planning, Leidinggevend
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Onze samenleving en leefmilieu zijn continu in verandering. Dit brengt ook voor gemeentebesturen grote uitdagingen met zich mee. Als beheerder van het openbare domein hebben wij immers de sleutel in handen om mee te bouwen aan een aangename en duurzame leefomgeving voor onze bewoners.

De inzichten en technieken rond de functie en de inrichting van het openbaar domein zijn de laatste jaren grondig veranderd. De focus is helemaal verschoven van een minerale, civiele benadering naar een multidisciplinaire aanpak waarbij ecosysteemdiensten, participatie, beleving en alternatieve vervoersmodi een steeds prominentere rol gaan spelen. Deze nieuwe benadering zal de openbare ruimte van de toekomst vorm geven.

De gemeente Tervuren zet volop in op een multifunctionele en groene openbare ruimte, een efficiënte en toekomstgerichte mobiliteit en een kwalitatieve infrastructuur. Ontharden, klimaatbestendig ontwerpen, denken in functie van ecosysteemdiensten, duurzaam waterbeheer en multifunctionaliteit zijn allemaal sleutelbegrippen die kaderen binnen onze visie om de grote maatschappelijke en klimatologische uitdagingen het hoofd te bieden.

Talrijke (piloot)projecten staan in de steigers. Wij zijn nu op zoek naar een dynamisch en gemotiveerd diensthoofd om de dienst openbaar domein te (bege)leiden bij het uitwerken en realiseren van het openbaar domein van de toekomst.

 

Profiel

Voel jij je geroepen om deze uitdaging aan te gaan en mee te werken aan een leefbare toekomst? Ben je technisch onderlegd en vind je je weg in het typebestek 250? Is het aansturen van een gemotiveerd, enthousiast en deskundig team iets voor jou? Ben je flexibel en pragmatisch ingesteld en kan je ook onder druk het hoofd koel houden? Wel, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

 • Je bent in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat werd gelijkgesteld met universitair onderwijs.
 • Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau A1a bedraagt: € 3.431,36.
De maximum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau A3a bedraagt:  € 6.038,25; na opbouw van de nodige schaal- en geldelijke anciënniteit.
Een specifieke loonsimulatie kan u steeds opvragen via hrm@tervuren.be.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu