Terug naar zoekresultaten

Jongerencoach

stad Lokeren Lokeren
20/06/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen Functie types: Maatschappelijk werk, Andere
Solliciteer nu

Functieomschrijving

C1-C3 │ m/v/x | halftijds | contractueel voor bepaalde duur (t.e.m. 28/02/2023)

Momenteel zoeken we een enthousiaste teamspeler om het pilootproject ‘jongerencoach’ uit te werken op de Hoedhaarsite in Lokeren, een buurt in volle ontwikkeling met een grote diversiteit.

- Je bent de schakel tussen de jongeren die gebruikmaken van de openbare ruimte en de organisaties die deze ruimte beheren, en neemt hierbij zowel een sensibiliserende, corrigerende als begeleidende rol op.

- Vanuit een positieve invalshoek breng je de behoeften en noden van de jongeren in kaart voor een eigen plek in de openbare ruimte.

- Je biedt jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding, via toeleiding naar bestaande werkingen en door het creëren van een nieuw aanbod op de Red Court.

- Je bent een aanspreekpunt voor jongeren, politie en stadsdiensten, en werkt in nauwe samenwerking met de verbindingsambassadeur van de stad.

Profiel

- Je hebt een open en participatieve begeleidershouding.

- Je bent gemakkelijk aanspreekbaar en durft jongeren in hun eigen omgeving te benaderen.

- Je hebt voeling met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

- Je bent een verantwoordelijke teamspeler en netwerker, en durft initiatief te nemen.

- Je bent bereid om voornamelijk naschools en in het weekend te werken.

- Je hebt een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of een hoger diploma.

Aanbod

- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 1.064 euro/maand (halftijds).

- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde van 1.948 euro/maand (halftijds).

- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.

- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

- Extralegaal pensioen.

De aanwerving gebeurt op basis van een gesprek.

Solliciteren? Tot en met 07.07.2022 via www.lokeren.be/vacatures

Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister, model 2 - art. 596.2 (maximaal 3 maanden oud bij indiensttreding) toe te voegen, om aan te tonen dat je gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.


Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/235.03.63

Contact

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/235.03.63
Solliciteer nu