Terug naar zoekresultaten

Modellen voor de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst

Stad Aarschot Aarschot
22/06/2022 Regio's: Vlaams-Brabant Functie types: Andere
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De functiehouder fungeert als model voor de studenten van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst. 

Profiel

U voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis) · u bent bereid om naakt te poseren ● u bent bereid om overdag, ’s avonds en/of in het weekend te werken ● u kan discretie aan de dag leggen ● u hebt een verzorgd voorkomen ● u bent stipt en kan zich aan afspraken houden.

Aanbod

Een deeltijdse job in contractueel verband voor bepaalde duur met wisselende prestaties van 4 uren, 8 uren, 12 uren tot maximum 16 uren per week tijdens het schooljaar ·  De vergoeding wordt vastgesteld op uurbasis en bedraagt € 20,18 bruto per uur (aan huidige index) ● Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar ● De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

Contact

INTERESSE? Om geldig te kandideren, bezorg je je sollicitatiebrief met curriculum vitae, een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum en eventueel je taalattest (indien Nederlands niet je moedertaal is), uiterlijk op 29 juli 2022 gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot. We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: https://www.jobsolutions.be/register/12207-82 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • bij een per post verzonden sollicitatie → deze dient uiterlijk op 29 juli 2022 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie → deze dient uiterlijk op 29 juli 2022 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Wij vragen bij voorkeur alle documenten te bezorgen uiterlijk op 29 juli 2022. Indien dit niet het geval is, kan je ‘onder voorbehoud’ worden toegelaten tot de selectieprocedure. SELECTIEPROEF De selectieproef wordt georganiseerd op vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 18u00 in de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst, Kortakker 2 te 3202 Rillaar. Als je bent toegelaten tot deelname aan de selectieprocedure zal je hiervan uiterlijk op 17 augustus 2022 per e-mail of telefonisch in kennis worden gesteld, waarbij je het specifieke tijdstip waarop je verwacht wordt voor de selectieproef zal worden meegedeeld. CONTACTPUNT Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden en de procedure kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot, tel; 016/55 03 26, e-mail: selectie@aarschot.be of bij de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst, Kortakker 2 te 3202 Rillaar, e-mail: contact@habk.be
Solliciteer nu