Terug naar zoekresultaten

Deskundige - Logopedist

VGC Brussel
13/05/2022 Regio's: Brussel Functie types: Andere
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als deskundige-logopedist zorg je mee voor het paramedisch handelen binnen een multidisciplinair team. Je voert onderzoeken uit bij de doelgroep van het CAR ‘De Poolster’ naar spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen. Je licht deze aspecten toe aan ouders, therapeuten, leerkrachten, en andere betrokkenen en verwijzers. Je behandelt de doelgroep bij wie voormelde problematieken werden gediagnosticeerd. Je stelt een diagnose die opgenomen wordt in een multidisciplinair verslag.  Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van het CAR ‘De Poolster’ bereikt worden.

Opdrachten

 • het onderzoeken en behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen; 
 • het onderzoeken en behandelen van kinderen met ontwikkelingsstoornissen;
 • het onderzoeken en behandelen van lagere school kinderen met lees-, spellings- en rekenproblemen; 
 • het opstellen van een multidisciplinair verslag met behulp van ICF; 
 • het formuleren van een advies in overleg met andere disciplines; 
 • het doorgeven/rapporteren van gegevens verkregen van ouders, hulpvragers en betrokken instanties aan de betrokken therapeuten/ team leer- en ontwikkelingsstoornissen; 
 • het bespreken van de testresultaten met de betrokken therapeuten/team leer- en ontwikkelingsstoornissen; 
 • het samenwerken met verwijzende en betrokken instanties (overleg, informatie geven); 
 • het overleggen met en informeren van ouders en hun omgeving.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Discreet zijn (beroepsgeheim)
 • Cultuur-sensitief werken

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work in life balans door het gezamenlijk vastleggen van jouw uurrooster.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Soetkin Suetens, zakelijk beheerder bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - De Poolster op het nummer 02 430 68 68 of via soetkin.suetens@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Pieter Luyckx op het nummer 02 563 03 58 of via jobs.vgc@vgc.be.
Solliciteer nu