Terug naar zoekresultaten

Teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking (A1a - A3a)

OCMW Kortrijk Kortrijk
12/05/2022 Regio's: West-Vlaanderen Functie types: Leidinggevend
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als teamverantwoordelijke wijkgerichte sociale werking geef je leiding aan de hoofdmaatschappelijk werkers/teamcoördinatoren van de 7 wijkteams en de ondersteunende teams in Kortrijk. Je bewaakt samen met de stuurgroep sociale dienstverlening dat de 3 centrale pijlers: individuele hulpverlening, buurtgericht werken en ontmoeting prominent aanwezig zijn in de dienstverlening  met als doel te zorgen dat iedere burger in Kortrijk een menswaardig leven kan leiden.

Je coacht en begeleidt jouw teams in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe opdrachten/dossiers/projecten volgens de  uitgeschreven visie van de sociale dienst.

Je werkt mee aan het vooruitstrevend sociaal beleid dat Kortrijk ontwikkelt. Je evalueert de hervormde wijkgerichte sociale dienstverlening en stuurt bij waar nodig. Je bouwt een netwerk uit zowel binnen als buiten de organisatie om zo het sociaal beleid in Kortrijk te versterken. Je maakt ook een sterke link met het programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang.

Verantwoordelijkheden:

  • Je realiseert de doelstellingen van het beleid.

Je werkt mee aan een vooruitstrevend sociaal beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten en/of coach je hierin de medewerkers of leidinggevenden binnen jouw team. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat de acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken. Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je waakt over de realisatie ervan.

  • Je coördineert de werking van het team.

Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als een hechte groep en een samenwerkend geheel functioneren. Je organiseert daartoe overleg, faciliteert en stimuleert de teamwerking, en de interne communicatie binnen de dienst.

  • Je geeft leiding aan je medewerkers.

Je geeft leiding aan jouw medewerkers. Je coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk en het handelingskader van de sociale dienstverlening van Kortrijk. We gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.

  • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.

Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.

  • Je ontwikkelt je eigen expertise.

Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je durft zaken in vraag stellen en stelt je op als een constructieve, flexibele meedenker.

Is leidinggeven jouw ding, ben je geboeid door wetgeving en maatschappelijke tendensen? Hou je van een uitdaging en schrikt ook maatschappelijk beleid je niet af? Aarzel dan niet en stel je kandidaat!

Profiel

Je beschikt over: 

  • een master diploma en 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project.
  • geen master diploma, maar wel beschikken over 4 jaar relevante ervaring in het leiden van een team of in het coördineren of trekken van een project EN slagen voor een niveau en capaciteitstest

Wat verwachten we van jou? 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur op A1a - A3a niveau
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 6 juni 2022 via de volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/11856-22 Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle De Bosschere, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0473/ 86 24 34. Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu