Terug naar zoekresultaten

Bibliotheekassistent

Gemeente Zaventem Zaventem
11/05/2022 Regio's: Vlaams-Brabant Functie types: Administratie
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat houdt de functie in?


1. Uitleenactiviteiten
• Je begeleidt individuele leners in hun zoektocht naar informatie, cultuur en ontspanning.
• Je volgt reservaties op en verstuurt reservatiebrieven.
• Je maakt een kasoverzicht en verzamelt aan de hand hiervan de inkomsten.
• Je leent materialen uit en neemt ze in.
• Je biedt telefonische dienstverlening (reserveren - verlengen - algemene vragen).
• Je beheert kranten en tijdschriften.
• Je verstuurt maningsbrieven.


2. Catalografische taken
• Je past de catalografische regelgeving toe bij het invoeren van de bibliotheekmaterialen.
• Je controleert de invoer van materialen binnen het eigen domein.
• Je ontsluit inhoudelijk bibliotheekmaterialen.


3. Administratie
• Je maakt uitgaande brieven of mails op.
• Je start de diverse administratieve procedures tijdig op, je past ze zorgvuldig toe en volgt ze op.
• Je staat in voor verzenden, verspreiden, klasseren, archiveren en kopiëren.
• Je voert administratieve taken uit.

4. Bibliotheekpromotie en public relations
• Je stelt educatieve boekenpakketten ter beschikking.
• Je zet infostands rond bepaalde thema’s op.
• Je verzorgt rondleidingen voor geïnteresseerden (individueel of groepen).
• Je plant en legt modaliteiten vast op vlak van samenwerking met scholen, verenigingen,…
• Je werkt activiteiten uit die passen in een ruimer kader (jeugdboekenweek, bibliotheekweek).
Voeling met jeugd, hun leefwereld en interesses is een pluspunt.
• Je schrijft folders en artikels. Graag creatief bezig zijn zien we als bonus.
• Je speelt bij het plannen en organiseren van acties in op lokale en bovenlokale evenementen.
• Je ontwikkelt promotieactiviteiten die gericht zijn op de eigen bibliotheekbezoekers, specifieke
doelgroepen en/of potentiële gebruikers.


5. Doelgroepenwerking
• Je zet projecten op gericht naar bepaalde doelgroepen (zoals kinderen & jeugd, senioren,…).

Profiel

Wat verwachten wij van jou?


• Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
onderwijs. Anderstaligen beschikken over kennis van het Nederlands op minstens niveau B2
van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, aan te tonen met een
taalattest.
• Ervaring in de bib of een diploma in het bibliotheekwezen is een pluspunt.
• Je hebt een grote interesse in cultuur en werkervaring of voldoende kennis van het culturele
veld.
• Je gaat op een correcte, maar soepele wijze om met regels en procedures.
• Je bent ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen.
• Je wil goed werk afleveren en kan inschatten welke opdrachten “dringend” en “belangrijk”
zijn.
• Je hebt een klantgerichte houding en wil anderen helpen. Je denkt oplossingsgericht met
aandacht voor een diverse samenleving.
• Je handelt correct en respectvol ten aanzien van jouw omgeving.
• Je neemt acties om orde, structuur en kwaliteit in jouw werk te behouden.
• Je bent leergierig en weet je snel in te werken in nieuwe elementen die relevant zijn voor
jouw functie.
• Je toont je een actieve verdediger van de belangen van de bibliotheek bij anderen.
• Je weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te verwoorden naar anderen toe.
• Je kan vlot overweg met de computer en vindt vlot je weg op social media.
• Je hebt geen probleem met weekend- of avondwerk.

Aanbod

Wat hebben wij jou te bieden?


• Halftijdse arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur
• Weddeschaal C1-C3: afhankelijk van jouw anciënniteit min. € 2086,25 en max. € 3818,37
(bruto per maand op voltijdse basis berekend)
• Een werkgever die aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: minstens 16 dagen
verlof op jaarbasis, extra feestdagen…
• Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag
• Gratis hospitalisatieverzekering
• Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een
fietsvergoeding
• Relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
• Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar (a rato voor deeltijdsen)
• 2de pensioenpijler

Contact

Meer informatie op www.zaventem.be/jobs of bij Annick De Zutter, deskundige werving en selectie, via vacature@zaventem.be of 02 716 32 44. Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 2 juni 2022 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu