Terug naar zoekresultaten

Deskundige omgeving/ruimtelijke ordening (B4-B5, onbepaalde duur)

Gemeente Zaventem
10/05/2022 Regio's: Vlaams-Brabant Functie types: Omgeving & ruimtelijke planning
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als deskundige op de dienst omgeving ben jij de brugfiguur tussen burgers en het bestuur in alle stedenbouwkundige dossiers. Jij helpt burgers en andere partijen bij het indienen van stedenbouwkundige aanvragen en geeft hen de nodige informatie rond lopende projecten.

Je maakt hierbij  deel uit van het team omgevingsvergunningen binnen de afdeling omgeving.  In het organogram valt deze afdeling binnen de directie grondgebiedzaken 

Je takenpakket is uitdagend en gevarieerd:

 • Je informeert burgers over stedenbouwkundige regels,
 • Je behandelt stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsdossiers en attesten en beoordeelt deze aanvragen door adviezen en informatie in te winnen bij verschillende belanghebbende.
 • Je bent de eerste contactpersoon voor personen die een vraag hebben met betrekking tot stedenbouwkundige dossiers. Je communiceert op een vlotte en open manier met burgers en andere partijen en geeft hen een duidelijk en correct antwoord.   
 • Je zorgt dat je op de hoogte blijft over de meest recente wetgeving en regelgeving in jouw expertisegebied en deelt deze informatie spontaan met jouw collega’s.
 • Je voert controles uit op het terrein en treedt op wanneer deze niet gerespecteerd worden.

Profiel

 • Je beschikt over minimum een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je kan 3 jaar relevante beroepservaring voorleggen. Relevant interpreteren wij ruim: alle ervaring die te linken valt aan aspecten van stedenbouwkundige administratie – ook notariaat, vastgoed, landmeetkunde, … - ervaring binnen bouwsector en architectuur of ervaring inzake milieuwetgeving komt in aanmerking. Wij vragen wel dat deze ervaring duidelijk uit je CV kan worden gelezen zodat een correcte inschatting kan worden gemaakt.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Slagen voor de selectieprocedure

Aanbod

Troeven

Naast de diversiteit aan functies en dynamiek die dit met zich meebrengt, hebben wij als lokaal bestuur volgende troeven:

 • Een job met werkzekerheid waarbij je ten dienste kan staan van de lokale gemeenschap
 • Een correcte verloning volgens wettelijke barema’s: onderhandelen over jouw loon is niet nodig: je krijgt waar je recht op hebt, punt
 • Veel aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé:
 • Glijtijdenregeling
 •  Verschillende verlofmogelijkheden en mogelijkheden om deeltijds te werken
 •  Extra feestdagen
 • Minstens 32 dagen verlof op jaarbasis (voor een voltijdse functie)
 • Reële doorgroeimogelijkheden
 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een vergoeding als je met de fiets komt
 • Een gratis hospitalisatieverzekering (voor contracten onbepaalde duur)
 • Groepsverzekering voor contractuelen
 • Gratis lidmaatschap GSDV (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw)

Contact

Meer informatie op www.zaventem.be/jobs of bij Nathalie Van den Meersschaut, werving & selectie, nathalie.vandenmeersschaut@zaventem.be Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu