Terug naar zoekresultaten

Werfreserve luitenant en kapitein

Hulpverleningszone Rivierenland Mechelen
06/05/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg Functie types: Leidinggevend, Andere
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De brandweerzone Rivierenland legt werfreserves aan voor de graad van luitenant en kapitein voor vrijwillig en beroeps operationeel personeel.

Jouw taken als luitenant:

 • Je coördineert de inzet van meerdere interventieploegen of je stuurt gespecialiseerde interventieploegen aan bij complexe incidenten om er voor te zorgen dat het incident op een effectieve, efficiënte en veilige manier wordt bestreden en de menselijke en materiële schade tot een minimum wordt beperkt.
 • Je neemt algemeen operationele, administratieve en technisch leidinggevende taken op en je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om de goede werking van de zone te garanderen.
 • Je brengt technisch operationele kennis en ervaring aan en je stimuleert en initieert training om te garanderen dat het personeel operationele en technische kennis heeft om adequaat en veilig alle opdrachten in kader van hulpverlening te kunnen uitvoeren en dat wettelijke reglementeringen en zonale, cluster en lokale afspraken toegepast worden in alle omstandigheden.

Jouw taken als kapitein:

 • Je coördineert meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Je zorgt voor de doorstroming van de informatie van de basis naar het management en omgekeerd.
 • Je faciliteert en stimuleert teamwerking, je waakt over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.
 • Je bent leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten.
 • Je beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Profiel

Jouw profiel:

 • Je bent stressbestendig. Je kan in moeilijke, gevaarlijke en soms traumatische omstandigheden het hoofd koel houden en de juiste beslissingen nemen.
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren.
 • Je bent iemand met goede people skills. Je motiveert en coacht de manschappen zowel voor, tijdens als na interventies.
 • Je bent een vlotte communicator, zowel intern als extern, en je hebt aandacht voor zowel verbale als non verbale communicatie.
 • Je bent diplomatisch ingesteld en loyaal ten opzichte van de zonecommandant, het bestuur en beleid.

 

Deelnemingsvoorwaarden:

De brandweerzone voorziet verschillende deelnemingspistes voor alle geïnteresseerden.

Enkel de personeelsleden die ten laatste op de eerste dag van het examen voldoen aan deze voorwaarden, kunnen deelnemen aan het examen.

1. Bevordering in de graad van beroeps en vrijwillig luitenant

 • Benoemd zijn in de graad van sergeant of adjudant
 • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
 • Belg zijn
 • Titularis zijn van het brevet OFF1 (of gelijkgesteld)
 • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

2. Professionalisering in de graad van beroepsluitenant en beroepskapitein in eigen of andere zone

 • Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid
 • Graadanciënniteit van minstens 2 jaar in dezelfde of hogere graad, aanwervingsstage niet inbegrepen
 • Voor luitenant: beschikken over het attest EVAL en getuigschriften PREV1 en FOROP1
 • Voor kapitein: beschikken over het attest EVAL en getuigschriften PREV1 en PREV2 – FOROP1 en FOROP2
 • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
 • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

3. Aanwerving in de graad van beroeps en vrijwillig kapitein

 • Belg zijn
 • Minstens 18 jaar
 • Houder van een diploma van niveau A (master/universitair of gelijkgesteld)
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (bewijs door een uittreksel uit het strafregister dat maximum 3 maanden oud is op uiterlijk 9 juni 2022)
 • Genieten van de burgerlijke en politieke rechten
 • In orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Beschikken over een rijbewijs van minstens categorie B
 • Beschikken over een federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het hoger kader
 • Voor vrijwillig kapitein: voldoen aan de woonplaatsverplichting, d.w.z. binnen een afstand wonen waar je op 7 minuten in een brandweerpost van de zone aanwezig kan zijn

4. Mobiliteit in de graad van beroepsluitenant en -kapitein

 • Zich bevinden in dienstactiviteit. Stagiair komt niet in aanmerking
 • Graadanciënniteit van minstens 2 jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen
 • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
 • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

5. Mobiliteit in de graad van vrijwillig luitenant en – kapitein

 • Benoemd zijn als vrijwillig personeelslid. Stagiair komt niet in aanmerking
 • Voldoen aan de woonplaatsverplichting: binnen een afstand wonen waar je op 7 minuten in een brandweerpost van de zone aanwezig kan zijn
 • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
 • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • Je wordt aangesteld door het zonecollege als statutair personeelslid binnen de brandweerzone.
 • Een salaris volgens de wettelijke barema’s:
  Kapitein: O2-0 – O2-2 – O2-3 – O2-4
  Luitenant: 01-1 – O1-2 – O1-3
 • Als officier neem je deel aan de officierenregeling.
 • Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Fietsvergoeding
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer

Kandidaat stellen

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/11825-88 en dit tot uiterlijk 9 juni 2022 om 23.59u (verplicht te solliciteren via deze link!).
Bezorg ook in bijlage volgende documenten (verplicht):

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • de gevraagde brevetten – attesten en getuigschriften
 • de kandidaten die solliciteren via de procedure 2 – 4 en 5, moeten een tewerkstellingsattest van de brandweerzone inleveren

Opgelet: het tijdig indienen van de correcte documenten is de volledige verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig hun kandidatuur indienen kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Selectieprocedure

Het vergelijkend examen bestaat uit een praktische proef, een mondelinge proef en een assessment en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen:

 • Praktische proef: Een thuisopdracht in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
 • Mondelinge proef: in overeenstemming met functiebeschrijving en inzetbaarheid in de zone. Kandidaten dienen minstens 50% te behalen op deze proef.
 • Assessment: peilt naar de communicatie – management – en leiderschapskwaliteiten van de kandidaat. Deze proef is ter ondersteuning van de eindbeslissing (niet uitsluitend).

Na afloop van de procedure maakt de jury een eindrangschikking op. Enkel de kandidaten die slagen in zowel de praktische als de mondelinge proef en die in totaal minstens 60% behalen, beschouwen we als geslaagd.

Er worden werfreserves per selectieprocedure aangelegd met een looptijd van 2 jaar.

Timing

De selectieprocedure gaat door op verschillende data:

 • de praktische proef (thuisopdracht) wordt op 10 juni 2022 verstuurd aan de kandidaten. Het inleveren van de praktische proef gebeurt ten laatste op 16 juni 2022.
 • de mondelinge proef gaat door op 28 en 29 juni 2022 in post Duffel. We voorzien 2 data voor de mondelinge proef. Bij de uitnodiging voor deze proef krijg je een concreet uur.
 • Assessment wordt georganiseerd in de periode van 30 juni tot 31 juli 2022. Concrete datum wordt in onderling overleg bepaald.
 • De eindrangschikking wordt opgesteld op 5 augustus 2022.

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 9 juni 2022 (datum e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu