Terug naar zoekresultaten

Animator

OCMW Aarschot Aarschot
10/11/2021 Functie: Andere Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als animator sta je in voor de concrete uitwerking en uitvoering van animatie-activiteiten. Hierin ben je gericht op de activatie van de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen en het in stand houden van de eigenwaarde van deze bewoners door in te spelen op wat zij nog wel kunnen. Je werkt actief samen met de mantelzorgers en vrijwilligers en je bevordert een bewonersgerichte werking. Je zorgt voor het onderhouden van contacten binnen het sociaal netwerk van de bewoners en je ondersteunt en begeleidt hen individueel op verschillende vlakken. Daarnaast maak je deel uit van het multidisciplinair team en neem je deel aan verschillende overlegorganen.

Profiel

Je bent sociaal, betrokken en empathisch ingesteld. Je bent organisatorisch sterk en in staat om projecten van A tot Z uit te werken, inclusief administratie. Je bent voldoende communicatief, je werkt graag samen en je bent anderzijds ook in staat bepaalde taken te delegeren naar collega’s of vrijwilligers.

 

Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden ▪ Je bent in het bezit van een diploma zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 09.12.2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking komen voor de tewerkstelling als animator (zie informatiebrochure)

Aanbod

1,5 VTE in te vullen door voltijdse (38/38 u/w), 4/5de (30,40/38 u/w of halftijdse (19/38 u/w) betrekkingen, niveau B (B1-B3) of niveau C (C1-C2) contractueel voor onbepaalde duur ▪ Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (trein/bus) ▪ Een verloning niveau B (B1-B3)  minimum bruto maandloon 2.560 euro – niveau C (C1-C2) minimum bruto maandloon 2.005 euro met mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen, een aantrekkelijke vakantiedagenregeling aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer) en opleidings- en ontwikkelingskansen ▪  Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duurtijd van 2 jaar ▪ Het OCMW stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

Contact

De aanwervingsprocedure bestaat uit een schriftelijke selectie (40 punten) en een mondelinge selectie (60 punten). Je wordt minstens 14 dagen voorafgaand aan het eerste selectiegedeelte op de hoogte gebracht van de data waarop alle selectiegedeeltes zullen plaatsvinden. Hoe solliciteren? Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum), uiterlijk op maandag 29 november 2021 via https://www.jobsolutions.be/register/9589-83 of per aangetekend schrijven gericht aan Elien Van Ranst, Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem. Als datum van indiening van de kandidatuur wordt beschouwd: • datum van de inschrijving via een elektronisch formulier; • datum van de poststempel; Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je in de informatiebrochure op www.assolutions.be/jobs of kan je opvragen bij Elien Van Ranst, elien@assolutions.be of 09 389 69 96.
Solliciteer nu