Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker onthaal

Stad Aarschot Aarschot
05/11/2021 Functie: Administratie op meerdere lijnen Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als onthaalmedewerker voer je op zelfstandige wijze opdrachten uit binnen het werkdomein van het onthaal en lever je op deze wijze een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de stad. Dit houdt onder meer het volgende in:
▪ Je zorgt voor administratieve ondersteuning, afhandeling en aflevering van diverse attesten, documenten, getuigschriften en formulieren (eerstelijnshulp);
▪ Je plant afspraken via de daartoe bestemde softwaretoepassing;
▪ Je draagt bij aan de dagelijkse afwerking van administratieve taken o.a. klassement, scannen, aanvraag en opvolging van bestelbons en facturen, afhandeling van briefwisseling en e-mailverkeer;
▪ Als eerste aanspreekpunt bij de stad ga je steeds luisterend, begripvol, professioneel en klantgericht te werk;
▪ Je handelt oplossingsgericht vanuit een dieperliggende motivatie om mensen te willen helpen;
▪ Je beantwoordt diverse uiteenlopende vraagstellingen van burgers en externen in begrijpbare mensentaal (zowel mondeling als schriftelijk), eventueel met het aanreiken van alternatieve oplossingen;
▪ Je kan proactief en anticiperend optreden in functie van volgende processtappen;
▪ Klantenvragen heroriënteer je op een vriendelijke en onderbouwde wijze.

Profiel

Je bent een gemotiveerde en klantvriendelijke teamplayer met uitstekende administratieve en communicatieve vaardigheden. Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis). Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Aanbod

Een voltijdse betrekking (38/38 u/w) in contractueel verband voor onbepaalde duur in een boeiende en dynamische werkomgeving ▪ Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (trein/bus) ▪ Een verloning op niveau C (C1-C3) [brutomaandsalaris aan huidige index bedraagt voor voltijdse prestaties minimum 2.005,17 euro, met mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen], een aantrekkelijke vakantiedagenregeling aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer) en opleidings- en ontwikkelingskansen ▪ Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van twee jaar ▪ De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

Contact

SELECTIEPROCEDURE De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge selectie. De schriftelijke selectie wordt georganiseerd op maandag 20 december 2021 om 9u00 in het Capucienenklooster, Stadspark 1 te 3200 Aarschot. Indien je toegelaten wordt tot deelname aan de selectieprocedure, zal je uiterlijk op woensdag 8 december 2021 hier telefonisch of per e-mail van in kennis gesteld worden. De datum voor de mondelinge selectie wordt tijdig aan de geslaagde kandidaten meegedeeld. INTERESSE? Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest, uiterlijk op maandag 29 november 2021. We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling uiterlijk op maandag 29 november 2021: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: https://www.jobsolutions.be/register/9817-20 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • bij een per post aangetekend verzonden sollicitatie → deze dient uiterlijk op maandag 29 november 2021 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie → deze dient uiterlijk op maandag 29 november 2021 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij je schrijven gevoegd zijn. CONTACTPUNT Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot Telefoon: 016 55 03 26 e-mail: selectie@aarschot.be
Solliciteer nu