Terug naar zoekresultaten

Administratief deskundige

Zorgband Leie & Schelde Merelbeke
11/10/2021 Functie: Administratie op meerdere lijnen Regio: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je beschikt over een bachelor diploma

 • Hoofddoel van de functie

De administratief deskundige neemt een ondersteunende rol naar de directeur van het woonzorgcentrum op en neemt belangrijke aspecten van de woonzorgdiensten op om een dienstverlening te waarborgen en te optimaliseren. Deze functie behelst het formuleren van voorstellen, opmaken van de planning, de uitvoering en ondersteuning naar het beleid op administratief vlak.

De administratief deskundige rapporteert naar de directeur woonzorg.

 • Resultaatsgebieden naar klanten toe
  • Als expert proactief advies formuleren.
  • Taken verrichten op een deskundige, vriendelijke manier.
  • Waken over de kwaliteit van geleverde diensten.
  • Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten/meldingen behandelen.
 • Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie
  • Bewaken en opvolgen van de wettelijke en administratieve procedures (overheidsopdrachten).
  • Uitbouwen van de centrale aankoopdienst.
  • Beheer en opvolging van de leverancierscontracten.
  • Advies geven bij dossiers.
  • Zorgen voor een goede interne en externe communicatie.
 • Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief
  • Meewerken aan strategische beslissingen, met als doel efficiëntie en kostenbesparing.
  • Meewerken aan het aankoopbeleid van de Zorgband Leie en Schelde.
 • Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie
  • Aandacht hebben voor nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.
  • Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de Zorgband Leie en Schelde.
  • Vanuit de eigen expertise streven naar optimalisatie van de dienst.
 • Verruimende bepalingen

Het is de bedoeling om via de functiebeschrijving een beeld te vormen van de functie en de belangrijkste taken aan te halen. Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere diensten.

Profiel

Kennisvereisten

 • Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling
 • Woonzorgdecreet
 • Grondige kennis van de software van de dienst
 • Kennis van de doelstellingen van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competentievereisten

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid:
  • Een optimaal ondersteunende houding aannemen t.o.v. alle interne en externe klanten met als uiteindelijk doel probleemoplossend op te treden en tegemoet te komen aan hun wensen en noden. 
  • Klanten benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en feedback
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen:
  • Bij het uitvoeren van het takenpakket zich persoonlijk aangesproken voelen om kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.
  • Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.
 • Luisteren en empathie tonen:
  • Zich kunnen inleven in de situatie/wereld van de klant
  • Zich ruimdenkend kunnen opstellen
  • Aandacht hebben voor wat anderen bezig houdt

Type- en niveaugerelateerde competenties

 • Peter-/meterschap opnemen
  • Optreden als vertrouwensfiguur voor anderen zodat zij kunnen groeien in hun functie
 • Adviseren:
  • Anderen zowel binnen als buiten de organisatie op basis van eigen expertise en inzichten op maat advies kunnen verstrekken
  • Belangen van de organisatie vooropstellen
  • Standpunten durven innemen en geloofwaardig genereren naar anderen toe.
 • Effectief presenteren
  • Op een gestructureerde wijze een boodschap aan een groep overbrengen
  • Anderen vanuit de eigen expertise kunnen adviseren.
 • Creatief denken
  • Aanbrengen van originele ideeën om het bestaande en vertrouwde te kunnen overstijgen
 • Objectieven stellen
  • Doelstellingen vooropstellen en vertalen in kwantitatieve en kwalitatieve criteria
  • Hieraan een stappenplan en verantwoordelijkheden voor zichzelf en anderen koppelen
 • Oordeelsvorming
  • Een objectief onderbouwd beeld vormen over een situatie of persoon op basis van beschikbare informatie.
 • Verantwoordelijkheid opnemen
  • Zichzelf aansprakelijk stellen voor correct geleverde prestaties binnen eigen bevoegdheid en dit tegenover alle niveaus van de organisatie.

Aanbod

Welke troeven hebben wij jou te bieden?

 • Mooie verloning:
  • Voltijdse tewerkstelling onbepaalde duur (38/38):
  • B1 zonder anciënniteit = 2560.11 euro bruto/maand
  • B3 aan maximum anciënniteit (23 jaar) = 4313.71 euro bruto/maand
  • relevante ervaring wordt meegenomen in het bepalen van anciënniteit
 • Maaltijdcheques van 8 euro/voltijdse gewerkte dag
 • Ecocheques t.b.v 180 euro/jaar
 • Fietsvergoeding (0.24 euro/km)
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Talloze kortingen via ons voordelenplatform Ekivia
 • Hospitalisatieverzekering
 • Meteen een aantal betaalde vakantiedagen bij de start (maximum 26 dagen voor een volledig jaar)
 • Flexibele werkregeling (glijdend, alsook de mogelijkheid tot telewerk)
 • Jonge organisatie: je kan jouw job dus nog zelf mee vormgeven

 

 

Contact

Voor meer info kunt u steeds terecht bij de HR-verantwoordelijke via jaimie.hindryckx@zorgband.be Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 26 oktober 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu