Terug naar zoekresultaten

Coördinator Centrum voor Dagverzorging

Woonzorgcentrum Zoniën Tervuren
14/09/2021 Functie: Leidinggevend Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Een volwaardig thuiszorg ondersteunend milieu creëren voor de bezoekers van het centrum, waarbij optimale dienstverlening gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel, veilig en aangenaam mogelijk bezoek. Het mee uitwerken van een visie op thuiszorg ondersteunende dienstverlening en meewerken aan de implementatie hiervan. Het uitbouwen en onderhouden van een optimaal zorgklimaat binnen het centrum voor dagverzorging. De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: samenwerken – betrokken zijn en kwalitatief handelen – medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen – coachen – adviseren – effectief communiceren – creatief denken – objectieven stellen – oordeelsvorming – verantwoordelijkheid opnemen. 

Je bent in het bezit van ten minste een bachelorsdiploma in een sociale, (para)medische of verzorgende studierichting.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur.  Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 26 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar), 2de pensioenpijler enz.

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 5 oktober 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu