Terug naar zoekresultaten

Deskundige armoedebestrijding setting onderwijs

VGC Brussel
03/08/2021 Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als deskundige armoedebeleid in de setting onderwijs word je ingezet om in het kader van het lokaal sociaal beleid en het armoedebeleid van de VGC outreachende projecten op te zetten rond de vindplaats scholen. Het doel is om zoveel mogelijk ouders in een kwetsbare situatie toe te leiden naar geschikte hulp en ondersteuning, hen te ondersteunen bij het realiseren van grondrechten en hierdoor onderbescherming tegen te gaan. Je bouwt expertise op over de ondersteuning die in het onderwijs geboden kan worden m.b.t. armoede en neemt hierin concrete ondersteunende taken op.

Opdrachten

 • Je inventariseert de vragen en noden van ouders in een kwetsbare situatie waarmee scholen geconfronteerd worden.
 • Je brengt de lokale netwerken van welzijns- en zorgvoorzieningen rond  een aantal scholen in kaart.
 • Je gaat samen met de welzijns- en zorgpartners op zoek naar concrete oplossingen op maat van de problematieken waarmee zij geconfronteerd worden.
 • Op basis hiervan faciliteer je structurele initiatieven vanuit de welzijnspartners:
  • om de non take-up van grondrechten tegen te gaan waardoor meer gezinnen voordelen verwerven waar zij recht op hebben;
  • om het hulpaanbod toegankelijker te maken voor gezinnen in een kwetsbare situatie;
  • om  procedures uit te werken die een vlotte doorverwijzing en opvolging van ouders met een hulp- of ondersteuningsvraag garanderen. Hierbij is aandacht voor een goede uitwisseling met de school.
 • Je bundelt de gerealiseerde goede praktijken.
 • Je brengt de ondersteuningsmogelijkheden rond armoede binnen onderwijs in kaart vanuit de verschillende beleidsniveaus en de verschillende sectoren.
 • Je verzorgt de communicatie over de ondersteuningsmogelijkheden rond armoede binnen onderwijs.
 • Je neemt ondersteunende taken op bij de opvolging en uitvoering van het armoedebeleid vanuit het beleidsdomein onderwijs.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • vlot functioneren binnen een netwerk van diverse organisaties en verschillende sectoren (scholen, welzijnsdiensten …)
 • ervaring en/of interesse hebben met betrekking tot grootstedelijke onderwijsuitdagingen
 • ervaring hebben met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen
 • flexibel reageren

Aanwervingsvoorwaarden

Geco gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = '1392821')

Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je

 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
 • of reeds werken binnen een geco-contract.
 • Geïnteresseerde kandidaten die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en die 1 dag werkloos zijn/1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat, komen ook in aanmerking.

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds geco-contract voor bepaalde duur vanaf zo snel mogelijk tot en met 31 december 2021.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Saskia Glorieux, adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 07 27 of via saskia.glorieux@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Karin Grégoir via karin.gregoir@vgc.be.
Solliciteer nu