Terug naar zoekresultaten

Onderwijsondersteuner

VGC Brussel
29/07/2021 Functie: Andere Regio: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpeinmedewerkers). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede …

Je werkt ook samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen (pedagogische begeleiding, opvoedingsondersteunende diensten …).

Opdrachten

 • Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten …)?
 • Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers …?  Hou je hierbij rekening met lokale context?
 • Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid? 
 • Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind?
 • Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen?
 • Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders?
 • Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag?

Profiel

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) gerelateerd aan de onderwijssector

Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):

 • Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
 • Kleuteronderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
 • Onderwijzer
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
 • Geaggregeerde lager secundair onderwijs
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie
 • Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie
 • Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder; onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen
 • Je hebt kennis over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen
 • Je hebt kennis over en bent vaardig in de te ondersteunen basisinhouden;
 • Je hebt kennis over en bent vaardig in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken
 • Je kan anderen overtuigen
 • Je kan een visie ontwikkelen
 • Je neemt initiatief

Aanwervingsvoorwaarden

Geco gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = 1384284)

Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen én

 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
 • of reeds werken binnen een geco-contract.

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds geco-contract van onbepaalde duur. (zo snel mogelijk)

Je loonschaal is 1.80 - onderwijsondersteuner. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. 
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Karin Grégoir op het nummer 02 563 03 95 of via karin.gregoir@vgc.be.
Solliciteer nu