Terug naar zoekresultaten

Algemeen directeur

Gemeente Tervuren Tervuren
08/06/2021 Functie: Leidinggevend Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De algemeen directeur is de eerste adviseur van het bestuur en heeft als doel de bestuursorganen te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, het verzekeren van een adequate dienstverlening aan de bevolking en het stimuleren en realiseren van maximale effectiviteit en efficiëntie in de dienstverlening met betrekking tot de welvaarts- en welzijnsopdracht ten aanzien van alle burgers en cliënten.

Als hoofd van de administratie is de algemeen directeur de schakel tussen het personeel en beleid. Via de uitvoering van de beslissingen draagt de algemeen directeur bij tot het realiseren van de doelstellingen. Door de verantwoordelijkheid inzake de meerjarenplanning wordt er door de algemeen directeur mee draagkracht gegeven aan een langetermijnvisie. Bij dit alles bewaakt hij/zij de wettelijkheid van de beslissingen van het bestuur.

Profiel

  • Je beschikt over volgende competenties: samenwerken, betrokken zijn en kwalitatief handelen, multidisciplinaire teams aansturen, competenties managen, strategische allianties opbouwen, communiceren met impact, organisatie opbouwen, organisatiesensitiviteit en organisatiebetrokkenheid.
  • Je bent in het bezit van een masterdiploma of hieraan gelijkgesteld.
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Relevante beroepservaring is werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur. Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dat wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) dat dient te worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.
  • Je hebt de Belgische nationaliteit.

Aanbod

- Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader
- Een aantrekkelijk verloningspakket: salarisschaal volgens klasse 4
- Een glijdend uurrooster
- Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis
- Maaltijdcheques van 8 euro waarvan 1,1 euro ten laatste van het personeelslid
- Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
- Fietspremie
- Hospitalisatieverzekering
 

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 2 augustus 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu