Terug naar zoekresultaten

Projectleider Bx openbaar domein

Gemeente Tervuren Tervuren
04/05/2021 Functie: Infrastructuur, Uitvoerend Regio: Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De projectleider beheert van A tot Z de projecten, is verantwoordelijk voor de coördinatie, de opvolging, de budgetbewaking en de controle van de projecten die kaderen binnen de dienst openbaar domein.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

 • Je beschikt over volgende competenties: samenwerken – betrokken zijn en kwalitatief handelen – opleiden, onderrichten – kennis overdragen – adviseren – overtuigen – creatief denken – processen en procedures vorm geven – oordeelsvorming – verantwoordelijkheid opnemen. 
 • Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur. Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.
 • Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B4 bedraagt: € 2.837,72

De maximum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B5 bedraagt:  € 4.622,85

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
 • jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.
 • gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)
 • 2de pensioenpijler
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…
 • gratis jaarlijks griepvaccin
 • uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 27 mei 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu