Terug naar zoekresultaten

directeur stedelijke basisschool

stad Vilvoorde Vilvoorde
27/04/2021 Functie: Andere Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als directeur draag je de eindverantwoordelijkheid voor je school. Je geeft samen met het team vorm aan het strategisch, pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school. Je implementeert het pedagogisch project zodat alle kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen. Je bewaakt de kwaliteit van het onderwijs: je hebt hierbij zowel aandacht voor de leerinhouden als voor de ruimere algemene ontwikkeling van het kind. Participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen, zijn voor jou belangrijke werkinstrumenten. Je bent dan ook een aanspreekpunt voor ouders en andere schoolbetrokken instanties. Je bent een enthousiaste, gedreven coach voor je schoolteam. Je zorgt voor een vlotte werking van het volledige schoolgebeuren.

Je bent geïnteresseerd in de Vilvoordse context die gekenmerkt is door diversiteit: in talen, nationaliteiten, kansrijk- en arm, … en kan hierin een meerwaarde bieden.

Het stedelijk onderwijs zet voluit in op een cultuur van sterke samenwerking tussen de directies van de stedelijke scholen en actief deelnemen onder het motto “Samen staan we sterk om tot het beste kwalitatief onderwijs te komen”. Zo worden projecten samen uitgewerkt en beslissingen worden loyaal geïmplementeerd. Je bent collegiaal en kan mee bouwen aan de scholengemeenschap en het hele stedelijk onderwijs Vilvoorde op zich.

Je staat er niet alleen voor. Naast je schoolteam, kan je beroep doen op de begeleiding en steun van de pedagogisch en coördinerend directeur, de expertise van je collega-directeurs, de mentor aanvangsbegeleiding, het centraal onderwijsteam en de ondersteunende diensten van stadsbestuur Vilvoorde. Natuurlijk biedt het schoolbestuur mogelijkheden om via vorming en opleiding je competenties en talenten verder te ontwikkelen.

Profiel

 1. Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990. Buitenlandse diploma’s dienen vergezeld te zijn van een gelijkheidsbewijs afgeleverd door NARIC.Meer info over het vereiste bekwaamheidsbewijs vind je via onderstaande link:-  directeur basisonderwijs:
  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=BaO&g=&id=3 
 2. Je bent van onberispelijk gedrag en je geniet de burgerlijke en politieke rechten. Je staaft dit met een uittreksel uit het strafregister, model 596.2, niet ouder dan één jaar.
 3. Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 4. Je bent medisch geschikt om in het onderwijs te werken. Je huisarts zal hiervoor een attest uitschrijven.
 5. Je voldoet aan de taalvereisten (zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19quinquies decreet rechtspositie van 27 maart 1991).
 6. Je bent in vast verband benoemd of tijdelijk aangesteld in het onderwijs en, op de uiterste inschrijvingsdatum, ten minste 3 jaar dienstanciënniteit verworven hebben in het onderwijs.
 7. Je oefent geen bijkomende handel uit, hetzij persoonlijk of door tussenpersonen.
 8. Als laatste evaluatie verkreeg je geen evaluatie met eindconclusie “onvoldoende”. Indien je niet werd geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.
 9. Je beantwoordt aan het profiel van directeur: zie bijlage.
 10. De cursus voor directeur ingericht door OVSG vzw (onderwijsvereniging van steden en gemeenten) gevolgd te hebben of bereid zijn te volgen binnen de 2 jaar na de (tijdelijke) aanstelling.

Aanbod

Een    dynamische    schoolomgeving   met    aandacht    voor   elk   kind    en    elke    medewerker.    Ruime ontwikkelingskansen. Onderwijsvakantieregeling.

De door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming uitgekeerde wedde wordt berekend op basis van weddeschaal 879 (min 26 131,74 euro – max 40 078,65 euro bruto jaarsalaris niet geïndexeerd)  geldig vanaf 01/01/2021:

bruto beginwedde: 3 791,68 euro/maand of 3 295,76 euro/maand belastbaar

bruto eindwedde: 5 814,74 euro/maand of 5 172,21 euro/maand belastbaar.

Mooi meegenomen:

Je hebt recht op een fietspremie (€ 0,15/km) en/of terugbetaling van het openbaar vervoer om op je school te geraken.

een gratis griepvaccinatie

de personeelskaart van Vilvoorde houdt in dat je 24 gratis zwembeurten krijgt in het stedelijk zwembad, gratis lidmaatschap in de bibliotheek, korting bij aankoop van losse tickets van CC Het Bolwerk en gratis naar de film bij aankoop van een abonnement bij CC Het Bolwerk.

 

Contact

Meer informatie of bijkomende inlichtingen, kan je opvragen bij dienst Personeel (tel: 02 255 79 49) of bij dienst Onderwijs (tel. 02 255 79 82).
Inschrijven kan tot uiterlijk 24 mei 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu