Terug naar zoekresultaten

Teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen (A1-A3)

Stad Kortrijk Kortrijk
20/04/2021 Functie: Leidinggevend Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als teamverantwoordelijke Musea en Tentoonstellingen geef je leiding aan een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitrol van een duurzaam en innovatief museum- en tentoonstellingsbeleid in Kortrijk. Het team bestaat uit 2 subteams – programmatie en exploitatie.

Je bent gebeten door cultuur en weet als geen ander hoe musea organisatorisch het best kan functioneren in het veranderende erfgoed- en museumlandschap. Je hebt een sterke affiniteit met kunst en erfgoed en weet van daaruit de meest efficiënte en effectieve processen op te zetten om doelstellingen te bereiken.

Als teamverantwoordelijke focus je je op de zakelijke kant m.b.t. de diverse beleidslijnen van het team. Je bent de verbindingsfiguur tussen de verschillende entiteiten opdat een optimale afstemming van programma en uitvoering kan gegarandeerd worden over het team heen. Je speelt in op opportuniteiten vertrekkend vanuit een degelijke analyse zowel financieel als organisatorisch.  Je stuurt bij waar nodig en evalueert de werking i.f.v. toekomstig beleid.

Inhoudelijk en i.f.v. verdere uitwerking van diverse visies wordt nauw samengewerkt en afgestemd met de artistiek directeur en de programmakers.

Je coacht en begeleidt jouw team in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijke en/of organisatorische soms complexe opdrachten/dossiers/projecten met als doel te bouwen aan een duurzaam museum- en tentoonstellingsbeleid in Kortrijk. Dit steeds in overeenstemming met het bestuursakkoord en met de nodige aandacht voor langetermijnplanning. Voor een aantal beleidsmatige thema’s sta je zelf mee in voor de uitvoering van opdrachten/dossiers/projecten.

Als teamverantwoordelijke zorg je ervoor dat het museum-, beeldende kunst en tentoonstellingsbeleid in Kortrijk antwoord biedt op de maatschappelijke trends en innovatieve tendensen uit de sector. Je durft met het team innoveren en experimenteren en daar waar nuttig en mogelijk geef je deze vernieuwde werking een plaats binnen  het reguliere beleid van de stad.

Profiel

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Ben je een externe kandidaat?

  • Je kan deelnemen via werving als je een masterdiploma hebt. Aantoonbare ervaring binnen musea en professioneel cultuurbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  
  • Je kan ook deelnemen via werving als je geen masterdiploma hebt, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Aantoonbare ervaring binnen musea en professioneel cultuurbeleid is een must. Daarnaast heb je minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team).  

Ben je een interne kandidaat?

  • Je kan deelnemen via bevordering als je minstens 4 jaar graadanciënniteit hebt op B-niveau binnen stad of OCMW Kortrijk, of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen stad of OCMW Kortrijk. 
  • Je kan deelnemen via interne en externe personeelsmobiliteit als je minstens 12 maand graadanciënniteit hebt op A-niveau binnen de stad of het OCMW Kortrijk. 

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent in het bezit van een rijbewijs en kan je vlot verplaatsen naar de verschillende cultuurlocaties van Kortrijk.
  • Je hebt een hart voor kunst en je hebt daarnaast ook aantoonbare ervaring binnen het professioneel cultuurbeleid.
  • Je bent flexibel en geëngageerd. Je toont je betrokkenheid onder meer door aanwezig te zijn op tentoonstellingen, persvoorstellingen, projecten, … en je maakt van deze gelegenheden gebruik om je netwerk uit te breiden.
  • Je herkent jezelf in de waarden van Kortrijk en kan je scharen achter onze visie op leidinggeven.

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur 
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 23 mei 2021.
Solliciteer nu