Terug naar zoekresultaten

Ploegbaas sportinfrastructuur

Stad Kortrijk Kortrijk
09/04/2021 Functie: Leidinggevend Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

1. Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle realisatie van de dienstverlening in verschillende sportcentra. Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie, de burgers en de medewerkers bij problemen. Indien nodig kom je tussen bij conflicten met klanten en neem je een bemiddelende rol op. Je signaleert pijnpunten aan je leidinggevende en doet voorstellen ter verbetering.

2. Je coördineert de werking van het team.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werkplanning. Je verdeelt de taken en zorgt voor een efficiënte personeelsbezetting. Je zoekt naar oplossingen bij bezettingsproblemen, zoals afwezigheden bij ziekte, opname verlof, bijkomende taken, … en garandeert de basisdienstverlening. Je bent zelf flexibel om binnen de specifieke openingsuren van de sportcentra de werking op te volgen. Je controleert de uitvoering van de taken van de medewerkers. Je gaat na of opdrachten correct en efficiënt gebeuren, volgens de afspraken en de veiligheidsvoorschriften. Je neemt administratieve taken op zoals de documenten i.v.m. personeelszaken, de opvolging van meldingen, bestellingen, facturen, etc. Je bent verantwoordelijk voor de werkingsmiddelen en de infrastructuur van het team. Je volgt de staat, het onderhoud en het correct en veilig gebruik op van voertuigen, machines, producten, ruimtes, …. Je zorgt voor een vlotte communicatie met de rest van het team, de leidinggevende(n) en de andere ploegbazen.

3. Je geeft leiding aan je medewerkers.
Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak. In samenwerking met HR zorg je ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen. Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren. Waar nodig maak je duidelijke afspraken over verbeterpunten of durf je bij te sturen. Je adviseert je medewerkers en eventueel begeleidt je hen ook bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je besteedt veel aandacht aan overleg en communicatie en creëert op die manier betrokken en geïnformeerde medewerkers.

4. Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie.
Je ondersteunt bij de organisatie van sportevents in en rond de sportcentra. Zijn er andere projecten waar jij en/of je team een meerwaarde kunnen bieden dan ondersteun je hier eveneens. Je durft verder kijken dan je eigen team en stimuleert je medewerkers om zich ook flexibel in te zetten als de organisatie daar om vraagt. (bv. de organisatie van de verkiezingen, onverwachte nieuwe noden, tijdelijk verschuiven om een ander team uit de nood te helpen, …)

5. Je ontwikkelt je eigen expertise.
Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. Je neemt hierin ook zelf het initiatief. Je staat open voor vernieuwing en verandering. Je ondersteunt je leidinggevende tijdens de implementatie van nieuwe afspraken en denkt actief mee rond de praktische uitvoering ervan.

Profiel

  • Je beschikt over minimaal vier jaar leidinggevende ervaring. Voeling met sportinfrastructuur is een pluspunt.
  • Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur 
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Grote Markt 54 8500 Kortrijk bel 17 77 vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 16 mei 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu