Terug naar zoekresultaten

Dossierbeheerder Personeel (tijdelijke vacature)

OCMW Kortrijk Kortrijk
01/04/2021 Functie: Administratie op meerdere lijnen, HR Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als dossierbeheerder binnen het team personeelsbeheer en -administratie ondersteun en adviseer je medewerkers vanuit je expertise. Je staat in voor het beheer en de opvolging van de personeelsdossiers in het kader van de loonadministratie. Je faciliteert enerzijds de werking van de eigen directie dankzij een intensieve samenwerking met de collega’s van het team HR, Vrijwilligerswerking en Interne dienst voor Preventie, en anderzijds werk je ook samen met andere ondersteunende diensten met het oog op een kwalitatief en duurzaam loopbaanbeleid binnen de stad en het OCMW Kortrijk.

Profiel

We sommen graag even de verschillende aspecten van de job voor je op. We houden rekening met je kennis en ervaring bij het toewijzen van concrete opdrachten. Onderstaande voorbeelden geven je al wat inzicht in wat die opdrachten zouden kunnen zijn.

Je staat in voor het aanmaken, beheren en autonoom afhandelen van de dossiers van de aan jou toegewezen personeelsleden en/of diensten, vanaf het moment van aanwerving tot en met ontslag met het oog op een correcte loonadministratie. Je staat daarnaast ook in voor de maandelijkse weddeberekening en loonverwerking van die groep medewerkers.

Bv. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de dossiers van de leerwerknemers, jobstudenten en stagiairs.

Je staat in voor de opmaak en administratieve opvolging van bestuurlijke nota’s bij elke personeelsbeweging of verandering in tewerkstellingssituatie van een personeelslid.

Bv. Je zorgt ervoor dat het college van burgmeester en schepenen of de algemeen directeur steeds tijdig en correct geïnformeerd worden over aanstellingen en wijzigingen van het personeelsbestand.

Je werkt vanuit je expertise mee aan projecten en opdrachten en begeleidt ze indien nodig om een correcte en kwaliteitsvolle uitvoering ervan te garanderen.

Bv. Je werkt actief mee aan de aanwervingscampagne van jobstudenten.
Bv. Je ondersteunt projecten van collega’s zoals de implementatie van nieuwe software voor tijdsregistratie.

Je levert deskundig advies aan collega’s en verantwoordelijken zodat zij meer inzicht en kennis krijgen bij het tot stand komen van plannen, acties en projecten binnen de stad en het OCMW Kortrijk.

Bv. Je kan rapporteren over personeelsbezetting, je kan cijfers interpreteren.
Bv. Bij wijzigingen zoals de invoering van tijdelijke werkloosheid of het verplichte telewerk, denk je mee na over de impact en de meest efficiënte manier om de uitdaging aan te pakken.

Je assisteert bij beleidsvoorbereidend werk en zorgt voor de uitvoering van het beleid vanuit je dagdagelijkse werking om de leidinggevenden te ondersteunen in het realiseren van de organisatie en/of dienstdoelstellingen.

Bv. Je begrijpt de noden van collega’s binnen en buiten de directie, ifv beter overzicht op de personeelsbezetting.

Je staat in voor de coördinatie van de eigen taken en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.

Bv. Je zorgt voor een vlotte en correcte opvolging van facturen en briefwisseling.

Je staat in voor goede informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking binnen het team en andere interne en externe partners.

Bv. Je deelt kennis met de collega’s. Je antwoordt op vragen van collega’s. Je neemt actief deel aan overlegmomenten.

Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden.

Bv. Je zoekt vlot informatie op om je beter te informeren. Je zoekt actief naar manieren om je expertise te vergoten.

Aanbod

Een contract van 6 maand op B1-B3-niveau. Bij voorkeur te starten op 1 juli 2021.

Maaltijdcheques van 7,00 euro.

Gratis aansluiting bij GSD-V.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Fietsvergoeding.

Eindejaarspremie.

Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).

Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.

Mogelijkheden tot telewerk.

Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar.

Een kans om interessante ervaring op te doen.

Contact

OCMW Kortrijk Budastraat 27 8500 Kortrijk Team HR - Leen Hooghe - vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 25 april 2021 (enkel via webformulier).
Solliciteer nu