Terug naar zoekresultaten

tijdelijk maatschappelijk werker

stad Vilvoorde Vilvoorde
01/04/2021 Functie: Uitvoerend Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Vilvoorde is een snel groeiende stad met een jonge en diverse bevolking. Het Sociaal Huis werkt aan  structurele armoedebestrijding en streeft ernaar om alle mensen die het moeilijk hebben te bereiken. Samen met je collega’s ga je op zoek naar de gepaste hulpverlening voor alle Vilvoordenaars.

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van de sociale dienst. De sociale dienst wil vooruitstrevend en innovatief zijn en écht werken rond sociale vooruitgang. Je werkterrein is de individuele hulpverlening op verschillende terreinen: tewerkstelling, opleiding, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding,…

Via gesprekstechnieken kan je een hulpvraag grondig analyseren. Je kan een sociaal verslag opmaken en een hulpverleningsplan opstellen. Je volgt het hulpverleningstraject op via meetbare indicatoren. Je kan op een gezonde manier omgaan met stress en noodsituaties op een gedegen manier aanpakken.

Je bent klantgericht maar bewaakt je grenzen. Je voert administratieve taken uit die nauw samen hangen met je job.

Met je ervaring op de werkvloer, in de Vilvoordse context, lever je input voor het sociaal beleid van de stad Vilvoorde. Je werkt dan ook nauw samen met de cel sociaal beleid van het Sociaal Huis en andere partners. Werken met verschillende culturen is voor jou een boeiende uitdaging.

Ben jij een enthousiaste maatschappelijk werker? Wij bieden je een afwisselende job op onze sociale dienst. Je komt terecht in een jong en dynamisch team dat je met open armen zal ontvangen. Meer info: contacteer Joke Bouwens, hoofdmaatschappelijk werker, joke.bouwens@vilvoorde.be

Profiel

Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en 94 van het OCMW-decreet, houder zijn van ofwel:

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma (vb. vroegere gegradueerde in de sociale verpleegkunde)
 

De kandidaten met een van de volgende oude diploma’s van vóór de invoering van de bamastructuur komen ook in aanmerking:

1°        het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

2°        het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;

3°        het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/personeel/personeel_kwalificatievereistenMaatschWerker_20160126.pdf)

Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).

Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 bedoeld in artikel 596, Sv.)
Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod

Weddeschaal niveau B1-B3, contract onbepaalde duur.

Minimale bruto beginwedde: 2.509,94 euro/maand (voltijdse  functie).

Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden voor het bepalen van de wedde..

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer en fietsvergoeding.

Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is. De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.

Contact

Bijkomende inlichtingen ivm de vacature kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, AC Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of via sollicitaties@vilvoorde.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 25 april 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu