Terug naar zoekresultaten

Assistent Projectleider Gebouwen (B1-B3)

Stad Kortrijk Kortrijk
31/03/2021 Functie: Administratie op meerdere lijnen, Andere Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als Assistent Projectleider Gebouwen ondersteun je (gelijktijdig) verschillende projectmanagers en verschillende projecten van A tot Z, zowel in studie-als uitvoeringsfase. Je beheert  samen  met  de  projectmanager het  projectdossier,  volgt  het  op  en  treft  voorbereidende  taken (opmetingen doen, inventaris opmaken, enz.).  Anderzijds werk je zelfstandig aan een aantal deelaspecten van het project en breng je die tot een goed einde.  Verder heb je ook contact met de klant en de leveranciers van het project en word je omringd door een sterk team. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 

Je neemt, onder aansturen van de projectmanagers, diverse taken op bij de voorbereiding en uitvoering van bouw- of verbouwingsprojecten met als doel de projectverantwoordelijke, de klant en andere betrokkenen duidelijke informatie, kwalitatieve diensten en/of producten af te leveren binnen de vooropgestelde tijdspanne. Hierbij heb je steeds oog voor de vooropgestelde kwaliteitsnormen en de procedures.  

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Je bent actief binnen het team gebouwen. In het organogram vind je het team terug onder de directie Ruimte. Team gebouwen telt ca. 40 medewerkers en staat in voor het duurzaam ontwikkelen en beheren van het stedelijk patrimonium. Dit betekent zowel het bouwen en verbouwen als het onderhoud en beheer van de verschillende stads- en OCMW - gebouwen.  

Je komt terecht in het subteam ‘projecten’ waar in een team van 6 projectleiders een portfolio van nieuwe gebouwen, renovaties, restauraties als project tot realisatie gebracht wordt. De leidraad hiervoor is het meerjarenplan voor de investeringen zoals opgenomen in het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’ (BSV).  

  HOE VERLOOPT DE SELECTIEPRECEDURE? 

  • Deel 1: thuisopdracht (5-9 mei 2021)
  • Deel 2: mondelinge proef (25 -26 mei 2021)

  Profiel

  AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

  Ben je een externe kandidaat? 

  • Je bent in het bezit van een bachelordiploma bouwkunde of toegepaste architectuur. 
  • OF je bent in het bezit van een ander bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B en minstens 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring met projectbeheer in de (ge)bouwsector.  
  • OF je hebt geen bachelordiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minstens 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring met projectbeheer in de (ge)bouwsector én slagen voor een niveau- en capaciteitstest.  

  Ben je een interne kandidaat? 

  • Je hebt minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW (interne en en externe personeelsmobiliteit).  
  • Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW (bevordering).  

  Aanbod

  WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

  • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 
  • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 
  • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 
  • Gratis aansluiting bij GSD-V. 
  • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
  • Fietsvergoeding. 
  • Eindejaarspremie. 
  • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
  • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
  • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 
  • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 
  • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

  Contact

  Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Grote Markt 54 8500 Kortrijk bel 17 77 vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 2 mei 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
  Solliciteer nu