Terug naar zoekresultaten

Maatschappelijk werker

Gemeente Dentergem Dentergem
18/02/2021 Functie: Andere Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen, een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Je staat onder leiding van de algemeen directeur en de adjunct. Je werkt nauw samen met de collega’s van dienst en rapporteert aan de voorzitter BCSD, het vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst.

Takenpakket

 • Je verricht systematisch onderzoek m.b.t. de bestaansvoorwaarden en het maatschappelijk functioneren van de cliënten-populatie
 • Je staat in voor het opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW, die hulp aan cliënten kunnen bevorderen
 • Je wisselt stipt informatie met de financieel directeur m.b.t. financiële verrichtingen t.a.v. cliënten
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van het sociaal verslag ter voorbereiding van beslissingen m.b.t. financiële hulp via de geëigende structuren en kanalen.
 • Je rapporteert juist en volledig m.b.t. dringende steun aan een cliënt
 • Je bent verantwoordelijk voor het  verstrekken van nuttige informatie over probleemgroepen
 • Je helpt mee bij het opmaken en uitvoeren van het sociaal beleidsplan.
 • Je helpt de cliënt  bij het duiden van zijn problemen, stimuleren van zelfwerkzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie m.b.t. de hulpvraag, formuleren van adviezen, begeleid doorverwijzen, evalueren van het hulpverleningsproces,…;

Profiel

Om in aanmerking te komen voor dit profiel dien je in het bezit te zijn van een

 • Bachelor diploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma OF;
 • Bachelor diploma in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economisch ruimte of de Zwitserse Bondstaat

Laatstejaarsschollieren of studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure met een studiebewijs en een verklaring dat ze binnen een termijn van max 3 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het vereiste diploma

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die:

 • zich flexibel opstelt naar werkuren toe;
 • beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over organisatorische vaardigheden;
 • op administratief vlak sterk is;
 • spontaan het initiatief neemt met een creatieve aanpak;
 • probleemoplossend kan handelen;
 • inzicht heeft in het algemeen welzijnswerk;

Aanbod

OCMW Dentergem werft contractueel een voltijds (38/38sten) maatschappelijk werker niveau B aan van onbepaalde duur volgens de salarisschaal B1-B3 (geïndexeerd bruto maandwedde van min.2.509,94– max. 4.229,18). Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals een flexibel uurrooster met glijdende uren, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en loopbaangerichte opleidingen. Er wordt eveneens een wervingsreserve van 3 jaar opgebouwd.

Contact

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een psychotechnische screening. Meer informatie vind je in de informatiebrochure op www.dentergem.be/werken of kan je opvragen bij de personeelsdienst door een mailtje te sturen naar personeel@dentergem.be. Kandidaturen dienen aangetekend of tegen ontvangstbewijs en uiterlijk op uiterlijk op maandag 15 maart 2021 bezorgd te worden aan het Lokaal bestuur Dentergem t.a.v. de personeelsdienst, kerkstraat 1, 8720 Dentergem. Gelieve als bijlage bij jouw sollicitatie uw cv, motivatiebrief, kopie van uw diploma/ of het getuigschrift die het bekwaamheidsbewijs vormen en uw uittreksel van uw strafregister (max. 3 maand oud) toe te voegen.
Solliciteer nu