Terug naar zoekresultaten

Gemeenschapswacht vaststeller & admin

Gemeentebestuur Middelkerke Middelkerke
18/02/2021 Functie: Uitvoerend Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De gemeenschapswacht houdt toezicht op het openbaar domein in de gemeente om de veiligheid te garanderen en te realiseren. Dit door het informeren en sensibiliseren van burgers en het preventief optreden op het openbaar domein alsook het vaststellen van inbreuken, overlast en andere problemen.

Profiel

 • Je bent houder van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C (hoger secundair onderwijs - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html).
 • Houder zijn van het getuigschrift “Gemeenschapswacht” of deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 van de RPR:

“Enkel de kandidaat die aan de voorwaarden voor de functie voldoet, de selectie uitgezonderd, neemt deel aan de selectieprocedure. Hij levert hiervoor de nodige bewijzen. In toepassing van artikel 16 en 17 van het Rechtspositiebesluit Gemeente-en Provinciepersoneel van 7 december 2007 gelden volgende afwijkingen op §1 van dit artikel: Laatstejaarsstudenten leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de aanstellingsdatum. Het contractuele personeelslid die een attest, brevet of getuigschrift van een specifieke opleiding moet voorleggen of nog behalen na de indiensttreding, levert dat ten laatste zes maanden na indiensttreding.”

 • Houder zijn van het brevet 'Vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties' of deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 van de RPR.
 • Houder zijn van het brevet 'Vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties Stilstaan en Parkeren' of deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 van de RPR.
 • Beschikken over een rijbewijs B.
 • Bereidheid tot flexibiliteit naar het presteren van avond- en weekendprestaties toe.

Aanbod

Er wordt een tewerkstelling aangeboden met glijdende uren.

Bezoldiging

 • Weddeschaal C1-C3 aan 100%
  Bruto beginwedde C1-C3: € 1.927,37 per maand (geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 4 april 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu