Terug naar zoekresultaten

directeur Burger & Welzijn

Lokaal Bestuur Koksijde Koksijde
06/01/2021 Functie: Leidinggevend Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als Directeur Burger & Welzijn word je de trekker van de cluster Burger & Welzijn die volop inzet op groei en innovatie en waar medewerkers cruciaal zijn voor het succesverhaal.

Samen met de directie, draag je de missie, de visie en de waarden uit van onze organisatie. Je streeft de realisatie van het strategisch meerjarenplan na op een efficiënte, effectieve en duurzame manier.

Lokaal bestuur Koksijde wil verder uitgroeien tot een mensgerichte, slagkrachtige en klantgerichte organisatie. Vier pijlers zijn daarbij van essentieel belang en vormen de fundamenten van onze visie. Lokaal bestuur Koksijde:

 • is een innovatieve organisatie
 • heeft een eigentijdse organisatiestructuur
 • gaat voor een inspirerend leiderschap
 • heeft aandacht voor alle medewerkers

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de cluster Burger & Welzijn die bestaat uit de diensten: burgerzaken, veiligheid & preventie, kinderopvang, jeugd, welzijn, zorg en de beleidsmedewerker onderwijs. Deze cluster telt ongeveer 120 enthousiaste medewerkers.
 • Je staat in nauw contact en overleg met de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen m.b.t. het strategische beleid van lokaal bestuur Koksijde. Je vertaalt deze naar operationele doelstellingen en implementeert deze in de dagelijkse werking van jouw cluster.
 • Als doorwinterde manager sta je in voor de ontwikkeling van een visie en een strategie voor de cluster Burger & Welzijn. Je zorgt voor de vertaling hiervan naar objectieven op korte termijn en lange termijn, met de ambitie om de werking en de processen te optimaliseren.
 • Door wederzijdse feedback en frequent overleg met je diensthoofden, heb je een duidelijk zicht op hun organisatie en hun strategie. Met jouw kritische geest, analyseer je de bestaande werkmethodes, systemen en procedures. Je enthousiasmeert jouw medewerkers om waakzaam te zijn voor optimalisatie en je stimuleert hen om een trekkersrol op te nemen in verbeteringstrajecten.
 • Jouw streefdoel is om samen met je medewerkers tot een zo efficiënt en effectief strategisch en operationeel werkingsproces te komen. Je kiest hierbij resoluut voor een proactieve en resultaatgedreven aanpak waarbij je oog hebt voor kritische prestatie indicatoren (KPI), timing, scope, organisatie, rapportering en communicatie.
 • Je genereert en bewaakt KPI-borden op regelmatige basis, je stelt anomalieën in vraag en identificeert opportuniteiten om duurzame optimalisatie door te voeren.
 • Je motiveert, evalueert en ontwikkelt jouw medewerkers. Je creëert een dynamische omgeving waarin je werknemers het vertrouwen en de autonomie krijgen om hun engagement te tonen. Je waardeert hun inzet en je hebt oog voor hun groei.
 • Je bent de spilfiguur in de communicatie tussen jouw cluster, de andere clusters en andere (externe) stakeholders. Je zetelt mee in het managementteam dat bestaat uit de burgemeester, algemeen directeur, adjunct algemeen directeur, financieel directeur en de directeuren van de verschillende clusters.
 • Bovendien ben je op de hoogte van relevante trends en innovatie. Je wisselt ervaringen uit met het managementteam teneinde interessante ontwikkelingen te kunnen vertalen naar de praktijk en te implementeren in onze eigen organisatie. Je hebt als drijfveer om samen met het managementteam te komen tot een duurzaam resultaatgericht managementbeleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de cluster Burger & Welzijn die bestaat uit de diensten: burgerzaken, veiligheid & preventie, kinderopvang, jeugd, welzijn, zorg en de beleidsmedewerker onderwijs. Deze cluster telt ongeveer 120 enthousiaste medewerkers.
 • Je staat in nauw contact en overleg met de algemeen directeur en het college van burgemeester en schepenen m.b.t. het strategische beleid van lokaal bestuur Koksijde. Je vertaalt deze naar operationele doelstellingen en implementeert deze in de dagelijkse werking van jouw cluster.
 • Als doorwinterde manager sta je in voor de ontwikkeling van een visie en een strategie voor de cluster Burger & Welzijn. Je zorgt voor de vertaling hiervan naar objectieven op korte termijn en lange termijn, met de ambitie om de werking en de processen te optimaliseren.
 • Door wederzijdse feedback en frequent overleg met je diensthoofden, heb je een duidelijk zicht op hun organisatie en hun strategie. Met jouw kritische geest, analyseer je de bestaande werkmethodes, systemen en procedures. Je enthousiasmeert jouw medewerkers om waakzaam te zijn voor optimalisatie en je stimuleert hen om een trekkersrol op te nemen in verbeteringstrajecten.
 • Jouw streefdoel is om samen met je medewerkers tot een zo efficiënt en effectief strategisch en operationeel werkingsproces te komen. Je kiest hierbij resoluut voor een proactieve en resultaatgedreven aanpak waarbij je oog hebt voor kritische prestatie indicatoren (KPI), timing, scope, organisatie, rapportering en communicatie.
 • Je genereert en bewaakt KPI-borden op regelmatige basis, je stelt anomalieën in vraag en identificeert opportuniteiten om duurzame optimalisatie door te voeren.
 • Je motiveert, evalueert en ontwikkelt jouw medewerkers. Je creëert een dynamische omgeving waarin je werknemers het vertrouwen en de autonomie krijgen om hun engagement te tonen. Je waardeert hun inzet en je hebt oog voor hun groei.
 • Je bent de spilfiguur in de communicatie tussen jouw cluster, de andere clusters en andere (externe) stakeholders. Je zetelt mee in het managementteam dat bestaat uit de burgemeester, algemeen directeur, adjunct algemeen directeur, financieel directeur en de directeuren van de verschillende clusters.
 • Bovendien ben je op de hoogte van relevante trends en innovatie. Je wisselt ervaringen uit met het managementteam teneinde interessante ontwikkelingen te kunnen vertalen naar de praktijk en te implementeren in onze eigen organisatie. Je hebt als drijfveer om samen met het managementteam te komen tot een duurzaam resultaatgericht managementbeleid.
 • Als Directeur Burger & Welzijn verzeker je een duurzame samenwerking binnen je cluster en tussen de verschillende clusters. Je bent een voorbeeld omwille van je blijvende inzet voor een positief werkklimaat en omwille van het nastreven van een goede teamgeest.
 • Door een feilloos financieel beheer, draag je bij tot een kostenefficiënte werking. Je volgt de investeringen nauw op. Je gaat hierover op regelmatige en transparante wijze in dialoog met de algemeen directeur en financieel directeur.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Profiel

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

Visie ontwikkelen

 • schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en speelt hier adequaat op in
 • vertaalt juridische, politieke of maatschappelijke ontwikkelingen in het strategisch beleid
 • ziet verbanden met andere situaties of evoluties binnen andere beleidsdomeinen en vertaalt deze in het strategisch beleid
 • kan zaken die nog niet concreet zijn ook naar anderen toe voorstellen
 • stimuleert en ondersteunt anderen om bij te dragen aan visieontwikkeling
 • neemt initiatieven tot strategische beleidsontwikkeling

Resultaatgericht werken

 • werkt taken af binnen de afgesproken termijn
 • zoekt naar de meest optimale, efficiënte werkmethoden, ook voor anderen
 • spreekt anderen aan om de taken af te werken
 • ondersteunt anderen of neemt obstakels voor anderen weg
 • vertaalt het werk in meetbare resultaten en maakt hierover goede afspraken

Plannen en organiseren

 • ontwikkelt (langere termijn)werkwijzen om de dienstverlening of interne organisatie te kunnen realiseren
 • ziet erop toe dat mensen en middelen doelgericht en efficiënt ingezet worden en stuurt bij indien nodig
 • gaat na of de resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig
 • anticipeert actiegericht op onvoorziene omstandigheden
 • houdt bij de planning en uitvoering van het werk rekening met de lange termijn

Delegeren

 • geeft concrete informatie en duidelijk afgelijnde taken
 • maakt duidelijke afspraken over opdracht, bevoegdheid, verantwoordelijkheid en rapportering
 • wijst opdrachten toe volgens kennis/ervaring en motivatie
 • maakt de medewerker mee verantwoordelijk voor het eindresultaat
 • geeft ruimte aan medewerkers om opdrachten op hun eigen manier uit te voeren
 • volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig

Leidinggeven

 • stimuleert het leren en de ontwikkeling en begeleidt medewerkers om hun competenties te ontwikkelen
 • bevordert een onderlinge en open communicatie
 • geeft richting, volgt op, inspireert, overtuigt, waardeert en moedigt medewerkers aan vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen
 • zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in
 • spreekt medewerkers aan op hun gedrag (gewenst en ongewenst), op een betrokken manier
 • geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers om initiatief te nemen
 • voorkomt conflicten en/of helpt ze op te lossen
 • neemt zelf verantwoordelijkheid, ook in moeilijke omstandigheden (hakt knopen door en durft moeilijke beslissingen nemen en te communiceren)

 

 • Je hebt een universitaire achtergrond en daarnaast heb je reeds een gedegen management ervaring opgebouwd in een leidinggevende functie.
 • Bij de aansturing van je team, treedt je op als een echte people manager. Je bent luisterend, geeft duidelijk richting aan en kadert op een transparante manier de doelstellingen en de verwachtingen. Je bent een daadkrachtig leidinggevende met sterk organisatietalent.
 • Daarnaast heb je een hoog assimilatievermogen, oog voor innovatie en je behoudt ten allen tijde de lange termijn visie.
 • Je draagt open communicatie hoog in het vaandel en vertrekt vanuit de waarde samenwerking om mensen te begeleiden bij verandering.
 • Je laat je kenmerken door je hoge autonomie, je resultaatgerichtheid en je ondernemerschap. Met jouw positieve energie, slaag je erin mensen te motiveren en te dynamiseren.
 • Je hebt jezelf reeds bewezen in de uitbouw van prestatiemetingen als drijfveer voor resultaatgericht management. Je weet de juiste koers te varen in duurzaam organisatiemanagement.

Aanbod

Voltijds (38/38) ● contractuele tewerkstelling met contract voor onbepaalde duur● salarisschaal A4a-A4v (min. bruto beginwedde: € 3.815,69 bruto per maand) ● extralegale voordelen ● relevante beroepservaring kan in aanmerking genomen worden voor toekenning van anciënniteit ● anciënniteit openbare sector wordt volledig toegekend ● wervingsreserve voor 1 jaar ● een waardegedreven, mensgerichte organisatie

meer info vind je via www.koksijde.be/vacatures

Contact

Je kan je sollicitatie digitaal indienen tot uiterlijk woensdag 17 februari 2021 (datum e-sollicitatie telt). Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met dienst Personeel & HR tel. 058 53 34 41 sollicitaties@koksijde.be
Solliciteer nu