Terug naar zoekresultaten

Twee technisch beambten Capucienenklooster- halftijds voor bepaalde duur

Stad Aarschot Aarschot
05/01/2021 Functie: Uitvoerend Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als technisch beambte lever je onder meer volgende prestaties:

 • schoonmaak en onderhoud van gebouwen, burelen, lokalen, zalen, open ruimten, meubilair, sanitair, ramen, trappen, etc.,
 • signaleren van gebreken,
 • tijdig signaleren van de nodige bestellingen,
 • onderhoud van het schoonmaakmateriaal,
 • openen en sluiten van gebouwen,
 • diverse uitvoerende en onderhoudstaken,
 • in voorkomend geval:
  • hulp bij recepties, feestelijkheden, inhuldigingen, openingen, opendeurdagen, etc.,
  • maaltijdbereiding en maaltijdbedeling in scholen

De functie kan flexibele prestaties omvatten met ook werkzaamheden  ‘s avonds, tijdens het weekend, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.  In voorkomend geval is de wettelijke compensatieregeling van toepassing. 

Profiel

Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis).

Aanbod

Twee halftijdse betrekkingen (19/38 u/w) van technisch beambte in contractueel verband voor de duur van 2 jaar op niveau E (E1-E3) voor tewerkstelling in het Capucienenklooster (brutomaandsalaris voor halftijdse prestaties aan huidige index bedraagt minimum 961,18 euro) met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer). De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

 

Contact

Om geldig te kandideren en bijgevolg te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief met CV, een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest, uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021. We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: https://www.jobsolutions.be/register/6615 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • bij een per post verzonden sollicitatie: deze dient uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie: deze dient uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Wij vragen bij voorkeur alle documenten te bezorgen uiterlijk op vrijdag 22 januari 2021. Indien dit niet het geval is, kan je ‘onder voorbehoud’ worden toegelaten tot de selectieprocedure. Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot telefoon: 016 55 03 26, e-mail: selectie@aarschot.be
Solliciteer nu