Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker HR

OCMW Tervuren Tervuren
05/01/2021 Functie: HR Regio: Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Uitvoeren van administratief werk rond personeelszaken, zoals rekrutering en selectie, lonen en wedden en verlofberekening van het personeel. De volledige taakbeschrijving kan u in de infobundel terugvinden. U kan deze eveneens raadplegen via https://www.tervuren.be/ondernemen-en-werken/werken/vacatures

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: samenwerken – betrokken zijn en kwalitatief handelen – expertise en ervaring delen – klantgerichtheid - effectief communiceren – analyseren – objectieven stellen – besluitvaardigheid. 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

- een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
- een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
- een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector,
- per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is,
- de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald,
- bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend,
- aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,....
- voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 17 januari 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu