Terug naar zoekresultaten

diensthoofd groen & natuurbeheer

Lokaal Bestuur Koksijde Koksijde
02/12/2020 Functie: Leidinggevend Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als diensthoofd groen & natuurbeheer sta je in voor de algemene leiding van de dienst.

Je bouwt een toekomstgerichte visie en duurzame aanpak uit op het vlak van groenbeheer in Koksijde (uitvoering door gemeentelijke uitvoeringsdiensten en door aangestelde aannemers). Je geeft een duidelijke richting aan het beleid voor de verdere uitbouw van onze groene en milieubewuste gemeente waarbij je rekening houdt met de wetgeving en het ruimere beleidskader.

Je behoudt ten allen tijde je helikopterperspectief in de projectrealisaties op het vlak van groen- en natuurbeheer. Je enthousiasmeert, motiveert en waardeert hierbij de verschillende medewerkers om telkens een geslaagde uitwerking van deze projecten neer te zetten.     

Je stimuleert samenwerking en stemt telkens de coördinatie af bij projecten waarbij verschillende diensten betrokken zijn ( openbare netheid, stedenbouw, milieudienst,…) . Hierbij heb je altijd het doel voor ogen om een optimale uitvoering na te streven in harmonie met de verschillende diensten.

Je springt bij andere taken, een ander team of een andere dienst bij, indien gevraagd en noodzakelijk, om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren

Profiel

Diplomavereisten

 • houder zijn van en masterdiploma (vb. (bio)ingenieur,…)  , ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs ofwel
 • minimaal houder zijn van een bachelor diploma: bachelor in de tuin- en landschapsarchitectuur, groenmanagement,.. (mits verplichte deelname aan en slagen voor capaciteitstest)

Aanvullende aanwervingsvoorwaarden

 • houder zijn van een rijbewijs B
 • ervaring in een leidinggevende functie is een troef

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang

Leidinggeven

 • legt duidelijk uit hoe, wanneer en waarom taken uitgevoerd worden
 • zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in
 • ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van taken
 • bevordert onderlinge communicatie
 • waardeert en moedigt medewerkers aan
 • voorkomt conflicten en/of helpt ze oplossen

Delegeren

 • geeft concrete informatie en duidelijk afgelijnde taken
 • maakt duidelijke afspraken over opdracht, bevoegdheid, verantwoordelijkheid en rapportering
 • wijst opdrachten toe volgens kennis/ervaring en motivatie
 • maakt de medewerker mee verantwoordelijk voor het eindresultaat
 • geeft ruimte aan medewerkers om opdrachten op hun eigen manier uit te voeren
 • volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig

Visie ontwikkelen

 • neemt afstand van de dagelijkse problemen
 • werkt aan doelen en plannen op lange termijn en komt tot beleidsontwikkeling o.b.v. analyse van de omgeving
 • kent de missie en strategie, trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • ziet de context en evoluties binnen andere beleidsdomeinen
 • baseert zijn visie op gefundeerde analyse, feiten en cijfers of andere realistische informatie

Netwerken

 • bouwt een intern en extern netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling
 • initieert structurele of lange termijnsamenwerkingsverbanden waardoor de organisatie haar doelstellingen beter kan realiseren
 • houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere afdelingen
 • wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen
 • stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen

Aanbod

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 15 jaar geldelijke anciënniteit anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Geldelijke anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.
Start in A1a
* 0 jaar anciënniteit : 3.170,07 euro bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: 2.064,98 euro)

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt 
 • ecocheques ter waarde van € 80,00 
 • geschenkcheque ter waarde van € 40,00
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in trein- of tramabonnement
 • extra premie, zoals gevarenpremie, verstoringstoelage, wachtvergoeding
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: max. 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van de gemeente 
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2,5% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot en met 18 januari 2021 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacatures-bij-de-gemeente. Je moet het volgende toevoegen: motivatiebrief, CV , kopie van je diploma, uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden), kopie van je rijbewijs B. Bijkomende informatie Dienst Personeel & HR - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde Tel. 058 53 34 41 - sollicitaties@koksijde.be
Solliciteer nu