Terug naar zoekresultaten

Werfreserve maatschappelijk werker

OCMW Kortrijk Kortrijk
17/10/2020 Functie: Andere Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Kortrijk wil de Beste Stad van Vlaanderen zijn. 

Maatschappelijke dienstverlening is de corebusiness van het OCMW en hierin willen we het verschil maken. We gaan voor een outreachende en integrale hulpverlening, waarbij we aandacht hebben voor al onze cliënten, maar met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. We willen werken via een innovatieve decentrale en laagdrempelige hulpverlening waarbij we streven naar één aanspreekpunt voor de cliënt  die hem/haar begeleidt op diverse levensdomeinen om zo tot de meest optimale hulpverlening te komen. De maatschappelijk werker speelt hier een cruciale rol in en is de spil binnen het hulpverleningsproces van de cliënt. 

We zoeken daarvoor maatschappelijk werkers die het beste uit zichzelf en de cliënt naar boven halen die zorgen voor een warme mensgerichte hulpverlening die vraaggericht, proactief en op maat van de cliënt is en die erin slagen een positief traject af te leggen om tot een duurzaam resultaat te komen.  M.a.w., maatschappelijk werkers die willen meewerken om van de sociale dienst van Kortrijk een voorbeeld te maken in Vlaanderen.

Is hulpverlening jouw passie en ben je een echte teamspeler? Dan is de job van maatschappelijk werker je op het lijf geschreven. 

We leggen een werfreserve aan voor deze functie om snel te kunnen inspelen op de nood aan (tijdelijk) personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen,…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur.

WAT HOUDT DE JOB IN?

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. Je helpt cliënten om vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken. Je helpt cliënten vragen beantwoorden i.v.m. sociale zekerheid en maatschappelijke voorzieningen: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering,… Je verwijst cliënten zodat ze kunnen deelnemen aan externe voorzieningen: arbeidsmarkt, opleidingsinstellingen, sociale huisvesting, …
 • Je beheert dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten en handelt deze dossiers af. Je gaat actief op zoek naar informatie die relevant is voor de hulpvraag van de cliënt. Je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de cliënt aanbrengt en maakt aan de hand hiervan een stappenplan op samen met je cliënt. Je verricht een sociaal onderzoek en volgt de evolutie van het dossier op en zoekt samen met relevante partners den meest optimale hulpverlening.  
 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  Je speelt relevante signalen uit het werkveld door. Je bent alert voor evoluties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende Je geeft feedback in het team over interne en externe overlegmomenten. Je doet voorstellen tot verbetering van de dienstverlening.
 • Je zorgt dat je steeds op de hoogte bent van de verschillende vormen van sociale dienstverlening en je bent goed op de hoogte van de sociale kaart van Kortrijk.

Profiel

Je beschikt over het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen.

Bovendien:

 • kan je een cliënt motiveren met oog voor de korte en middellange termijndoelstellingen en bent hierin resultaat- en ontwikkelingsgericht.
 • kan je cliënten en collega’s overtuigen door het hanteren van logische, weldoordachte en overtuigende argumenten.
 • ben je een planner op korte en middellange termijn en weet zaken georganiseerd te krijgen. 
 • ben je een teamspeler met aandacht voor resultaat en mensen
 • hanteer je  een aantrekkelijke en motiverende communicatiestijl en staat open voor feedback.

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden kunnen staan en die ook uitdragen.

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

Aanbod

 • een contract van (on)bepaalde duur op B1-3 niveau
 • maaltijdcheques van 7 euro
 • een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
 • gratis aansluiting bij GSD-V
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • eindejaarspremie
 • groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
 • een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
 • afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé - sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 8 november 2020 enkel digitaal Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke voor deze procedure via vacatures@kortrijk.be. Bekijk zeker de infobundel op www.kortrijk.be/vacatures Kortrijk staat open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu