Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker ruimtelijke ordening en omgeving

Stad Aarschot Aarschot
11/10/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen Regio: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als administratief medewerker ruimtelijke ordening en omgeving voer je op zelfstandige wijze algemene administratieve taken uit met betrekking tot het werkdomein van het departement ter ondersteuning van de respectievelijke diensten.  Het betreft onder meer:

  • administratieve afhandeling van omgevingsvergunningen, het afleveren van stedenbouwkundige attesten en het verzorgen van stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie);
  • opmaak en opvolging diverse belastingkohieren;
  • dossierbeheer betoelagingen individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA), kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI), hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen;
  • loketfunctie m.b.t. het werkdomein van de diensten en informatieverstrekking (vnl. m.b.t. de omgevingsvergunning, leefmilieu, afvalbeheer en hinderproblematiek);
  • afleveren van attesten en documenten, briefwisseling, bijhouden en updaten van diverse gegevens, redactie van teksten, tekstverwerking;
  • dossierbeheer en klassement;
  • opmaken van overzichten en lijsten;
  • diverse administratieve taken.

Profiel

Je bent een gemotiveerde en klantvriendelijke teamplayer met uitstekende administratieve en communicatieve vaardigheden. Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis). Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

 

 

Aanbod

Een voltijdse betrekking (38/38 u/w) in contractueel verband voor onbepaalde duur met glijdende werktijdenregeling in een boeiende en dynamische werkomgeving ▪ Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (trein/bus) ▪  Een verloning op niveau C (C1-C3)  [brutomaandsalaris aan huidige index bedraagt voor voltijdse prestaties minimum 1.965,88 euro], met mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen, een aantrekkelijke vakantiedagenregeling aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer)  en opleidings- en ontwikkelingskansen  ▪  Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar ▪ De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

 

Contact

SELECTIEPROCEDURE De selectieprocedure bestaande uit een mondelinge selectie wordt, met respect voor de vigerende coronamaatregelen en -richtlijnen, georganiseerd op vrijdag 20 november 2020 in het Capucienenklooster, zaal ‘De Vicaris’, Stadspark 1 te 3200 Aarschot. De kandidaten die toegelaten worden voor deelname aan de selectieprocedure zullen hier op maandag 16 november 2020 telefonisch of per e-mail van in kennis gesteld worden waarbij hen ook het specifieke tijdstip waarop ze op 20 november 2020 worden verwacht voor de mondelinge selectie zal worden meegedeeld. INTERESSE? Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma, een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest, uiterlijk op donderdag 5 november 2020. We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling uiterlijk op donderdag 5 november 2020: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: https://www.jobsolutions.be/register/6418 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • per post aangetekend verzonden sollicitatie of • door een persoonlijk overhandigde sollicitatie tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie op het stadhuis gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot. Als datum van indiening van de kandidatuur wordt beschouwd: • datum van de inschrijving via een elektronisch formulier; • datum van de poststempel; • datum van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs. Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde documenten bij je kandidatuurstelling gevoegd zijn. CONTACTPUNT Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de personeelsdienst van de stad Aarschot Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot [telefoon: 016 55 03 26, e-mail: personeelsdienst@aarschot.be]
Solliciteer nu