Terug naar zoekresultaten

Maatschappelijk werker - vervangingscontract

OCMW Waregem Waregem
09/10/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als maatschappelijk werker verzeker je het recht op maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen die beroep doen op het Welzijnshuis en desbetreffende diensten door inbreng van inhoudelijke en professionele deskundigheid. Zo ook sta je in voor de specifieke administratie binnen het eigen domein.

Profiel

Houder zijn van een diploma:

o 1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

o 2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma. Onder gelijkgesteld wordt verstaan: Voor punt 1°: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór de invoering van de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005) Voor punt 2°: het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005).

- Geen ervaring vereist

- Slagen voor de selectieprocedure

- De intensiteit (de breedte en de duur) van de ervaring speelt een rol bij de beoordeling van de kandidaturen, criteria: ervaring in een OCMW-setting

Aanbod

  • wij voorzien voor alle nieuwe medewerkers een uitgewerkt begeleidings- en inscholingstraject door een meter of peter.
  • wij bieden meerdere voltijdse vervanginscontracten (ziekte, zwangerschap).
  • aantrekkelijk maandloon (volgens barema B1-B2-B3, wij volgen de barema’s van de openbare besturen - zie infobundel)
  • overname relevante openbare en privé-anciënniteit met een max. van 10 jaar (onbeperkt indien openbare anciënniteit: onbeperkt)
  • maaltijdcheques ter waarde van 8,00 euro per gewerkte dag
  • volledige terugbetaling woon-werk verkeer met openbaar vervoer
  • fietsvergoeding van 0,24 euro per km
  • glijdend uurrooster en een aangename verlofregeling

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 oktober 2020 via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/6392
Solliciteer nu