Terug naar zoekresultaten

Hoofdverantwoordelijke IT

Gemeentebestuur Middelkerke Middelkerke
08/10/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen, Leidinggevend Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De hoofdverantwoordelijke IT is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, sturen, uitvoeren, bijsturen en opvolgen van de IT-visie en haar uitvoering in de organisatie. Hij/zij neemt de leiding over de IT-afdeling om de doelstellingen met zijn/haar team te bereiken en is de eerste contactpersoon in het overleg met de andere diensten van de gemeente.

De hoofdverantwoordelijke IT bewaakt (de kwaliteit van) de service die zijn/haar afdeling aan de andere diensten van de gemeente biedt. Hij/zij neemt de verantwoordelijkheid over veranderingsprojecten die in de gemeente worden uitgevoerd en wordt daarin bijgestaan door het service desk team en de projectleiders.

Profiel

 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau A (master - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html)
 • conform artikel 3.2.6-1 van de rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW Middelkerke kunnen ook kandidaten die houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau B (bachelor - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html) in aanmerking komen indien ze slagen voor alle selectieproeven, voldoen aan de vereiste inzake relevante beroepservaring en slagen voor een extra niveau-of capaciteitstest;
 • conform artikel 3.2.3 van de rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW Middelkerke, is deze functie voorbehouden voor Belgen.
 • met gunstig gevolg een opleiding gevolgd hebben inzake informatica, waarvan de opleidingsduur minstens 120 lestijden omvat.
 • Minstens 8 jaar relevante werkervaring inzake informatica.
 • Minstens 2 jaar relevante leidinggevende werkervaring.

Aanbod

Er wordt een tewerkstelling aangeboden met glijdende uren.

Bezoldiging

 • Weddeschaal A4a-A4b aan 100%

Bruto beginwedde A4a-A4b: € 3.815,69 per maand (geïndexeerd)

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.
 • Conform artikel 7.2.2. van de rechtspositieregeling wordt beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit), op voorwaarde dat deze beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie en voor een maximum van 15 jaar.

Andere voordelen

 • Aantrekkelijke bijzondere toelage voor het dragen van verantwoordelijkheid op het vlak van IT voor de politiezone Middelkerke.
 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Ecocheques
 • Sinterklaascadeaucheque van 40 euro per jaar
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 8 november 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu