Terug naar zoekresultaten

Toezichter voor- en naschools toezicht Dv

Gemeente Tervuren Tervuren
09/09/2020 Functie: Andere Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Instaan voor het toezicht op en het opvangen van de kinderen in de gemeentelijke basisscholen van Tervuren en deelgemeenten Moorsel en Vossem. Garanderen van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de schoolopvang.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Competenties

Samenwerken (kerncompetentie): Een gedrag vertonen waarbij de groepsobjectieven primeren boven het persoonlijke belang. Om deze te bereiken werkt men soepel samen, deelt men ideeën, worden conflicten bijgelegd en creëert men een gepast groepsgevoel.

Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie): Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.

Contactvaardig zijn: Zonder problemen contacten leggen met anderen en er gemakkelijk mee communiceren. 

Rapporteren: Op correcte en objectieve wijze gegevens en ervaringen naar anderen toe kunnen overbrengen (mondeling en/of schriftelijk) met respect voor de regels en procedures die hieromtrent gelden in een organisatie.

Informatie verwerken en begrijpen: Informatie en instructies op een zodanige manier verwerken en begrijpen, zodat eventuele instructies kunnen worden uitgevoerd en ambigue informatie op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Eigen kennis en vaardigheden kunnen evalueren.

Plannen en organiseren: Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke plannen in logische stappen en in functie van de prioriteiten. De vereiste middelen juist inzetten.

Oplossingsgerichtheid: De toegewezen taken autonoom kunnen uitvoeren zonder hierbij anderen onnodig te betrekken. Gepast kunnen omgaan met onverwachte wendingen. Binnen de grenzen van de functie en eigen mogelijkheden initiatieven ontwikkelen en hieraan het hoofd te kunnen bieden. Hieromtrent diverse alternatieven kunnen generen, de gepaste keuze kunnen maken en deze implementeren binnen het operationele werkveld.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar), 2de pensioenpijler enz.

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 30 september 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu