Terug naar zoekresultaten

Toezichter voor- en naschools toezicht Cv

Gemeente Tervuren Tervuren
09/09/2020 Functie: Andere Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Instaan voor het toezicht op en het opvangen van de kinderen in de gemeentelijke basisscholen van Tervuren en deelgemeenten Moorsel en Vossem. Garanderen van een efficiënte en kindvriendelijke werking van de schoolopvang.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Competenties

Samenwerken (kerncompetentie): Een gedrag vertonen waarbij de groepsobjectieven primeren boven het persoonlijke belang. Om deze te bereiken werkt men soepel samen, deelt men ideeën, worden conflicten bijgelegd en creëert men een gepast groepsgevoel.

Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie): Zich borg stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen laten primeren op persoonlijke belangen.

Expertise en ervaring delen: Anderen tonen hoe zaken het beste kunnen aangepakt worden.

Klantgerichtheid: Zowel interne als externe klanten benaderen vanuit een houding die erop gericht is om hen optimaal te ondersteunen in het oplossen van hun problemen, en om tegemoet te komen aan hun wensen en noden. Hierbij rekening houden met de belangen van de eigen organisatie en de dienstverlener. Klanten benaderen als een volwaardige partner en openstaan voor hun klachten en feedback.

Effectief communiceren: Op een gestructureerde en synthetische wijze een boodschap aan een groep kunnen overbrengen en hen vanuit de eigen expertise kunnen adviseren.

Analyseren: Complexe problemen en processen kunnen opsplitsen in samenstellende delen, verbanden en linken kunnen leggen, dieperliggende oorzaken kunnen opsporen, problemen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen, diverse alternatieve oplossingen genereren en duidelijke criteria kunnen ontwikkelen, om beslissingen op te kunnen baseren.

Plannen en organiseren: Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke plannen in logische stappen en in functie van de prioriteiten. De vereiste middelen juist inzetten.

Besluitvaardigheid: Op het juiste moment oordelen, actie ondernemen en beslissingen nemen. Ook op basis van onvolledige informatie knopen durven doorhakken. Rekening houden de met gevolgen van diverse alternatieven.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar), 2de pensioenpijler enz.

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 30 september 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu