Terug naar zoekresultaten

Arbeider logistiek en planning Dv

Gemeente Tervuren Tervuren
08/09/2020 Functie: Logistiek, Uitvoerend Regio: Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De arbeider logistiek & planning binnen de dienst werken in eigen beheer staat in voor de logistieke ondersteuning in de brede zin van het woord voor activiteiten van interne en externe klanten. Hieronder wordt onder meer verstaan het leveren van materiaal aan allerlei doelgroepen (verenigingen, markten, andere teams, …), verhuiswerkzaamheden, onderhoud en kleine herstellingen aan het machinepark van de gemeente, magazijnbeheer, transport… Hij voert ook allerlei systematische controles uit om de veiligheid te verzekeren.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: samenwerken (kerncompetentie) – betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie) – expertise en ervaring delen – mondeling en schriftelijk kunnen communiceren – Informatie kunnen verwerken en begrijpen – repetitieve taken uitvoeren – oplossingsgerichtheid. 

Kennis van magazijnbeheer en mechaniek, in het bezit zijn van een rijbewijs B zijn een meerwaarde.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis. 
Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.
Jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque en RLE (raad voor lokale economie) cheque.

De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 
Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend. 
Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar),
2de pensioenpijler

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 30 september 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu