Terug naar zoekresultaten

Diensthoofd secretariaat Bx

Gemeente Tervuren Tervuren
07/09/2020 Functie: Leidinggevend Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Het diensthoofd algemeen secretariaat leidt, organiseert en coördineert de dienst algemeen secretariaat en volgt de dagelijkse werking ervan op.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij het team zodanig wordt aangestuurd en ingezet dat efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd en dat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken en betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetenties), Medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen, Coachen, Positief beïnvloeden, Overtuigen, Conceptueel denken, Processen en procedures vorm geven, Veranderingsmanagement, Verantwoordelijkheid opnemen. 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur.  Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B4 bedraagt: € 2.837,72

De maximum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau B5 bedraagt:  € 4622,85

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.

Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis. 

Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.

Jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een RLE (raad voor lokale economie) cheque ter waarde van 40 euro.

De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 

Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.

Gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)

2de pensioenpijler

Aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…

Gratis jaarlijks griepvaccin

Uitgebreid aanbod aan sportmogelijkheden tijdens de middagpauze

Voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 28 september 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu