Terug naar zoekresultaten

HR business partner

Lokaal bestuur Koksijde Koksijde
29/07/2020 Functie: HR Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De dienst Personeel & Organisatie staat in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van een strategisch en integraal personeelsbeleid en personeelsbeheer.

De dienst Personeel & Organisatie vervult een ondersteunende, adviserende en coachende rol. De dienst draagt bij tot de goede werking van het lokaal bestuur, tot een gedragen organisatieverandering en een positieve organisatiecultuur. De klantgerichte werking van de dienst wordt afgestemd op de noden van de medewerkers. De dienst treedt op als coach van de leidinggevende en medewerkers en vormt het eerste aanspreekpunt bij allerhande personeelsvraagstukken. De dienst geeft het voorbeeld bij het uitdragen van de waarden van het lokaal bestuur en is een actieve partner bij de organisatieontwikkeling en -vernieuwing.

De medewerkers Personeel & Organisatie richten zich op de mens achter de medewerker en focust op de talenten en het groeipotentieel. De dienst ziet elke medewerker als een zelfstandig en enthousiast  individu, die met goesting aan het werk gaat.

Profiel

Als HR business partner heb je een cruciale rol bij het initiëren en implementeren van een toekomstgericht, resultaatgericht, geïntegreerd en duurzaam HR beleid.  Je bent het aanspreekpunt van jouw interne klanten. Je biedt hen op een servicegerichte en proactieve manier de nodige ondersteuning en brengt oplossingen binnen verschillende HR domeinen. 

 • Door een open houding en sterk aanpassings- en inlevingsvermogen, treed je op als een laagdrempelige en toegankelijke HR medewerker bij wie zowel leidinggevenden als medewerkers terecht kunnen met vragen en bezorgdheden.
 • Je fungeert als klankbord en coach voor leidinggevenden op gebied van selectie, motivatie, evaluatie en retentie van hun medewerkers.
 • Je zorgt voor een kwalitatieve en tijdige rekrutering van nieuwe medewerkers (arbeiders en bedienden), en voor een introductie die een snelle integratie garandeert. Je volgt tendensen op de arbeidsmarkt op, bepaalt onze doelgroepen en zoekt nieuwe, creatieve manieren om nieuwe kandidaten te bereiken.
 • Als HR Business Partner streef je mee naar een excellente uitwerking van het strategisch HR- en organisatiebeleid binnen de toegewezen diensten.
 • Vanuit je rol neem je initiatief tot verdere professionalisering van de HR-processen, -systemen en -tools. Je werkt ook aan een consequente interne communicatie en draagt bij aan een positieve “tope sterk” bedrijfscultuur.
 • Je komt frequent op de verschillende toegewezen diensten en zetelt regelmatig mee als gesprekspartner in afdelings- en dienstoverlegmomenten i.h.k. van HR gerelateerde topics.
 • Je reikt per kwartaal de nodige personeelsstatistieken aan en volgt dit proactief op.
 • Je rapporteert aan het Diensthoofd Personeel en Organisatieontwikkeling.

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

Zelfstandig werken

 • organiseert het eigen werk binnen de gemaakte afspraken
 • heeft overzicht over het eigen werk
 • kan bij afwezigheid van de verantwoordelijke verder werken
 • ziet in wat dringend is en wat eerst moet aangepakt worden ook bij onvoorziene omstandigheden
 • gaat na of de resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig

Adviseren

 • kan de juiste informatie verzamelen
 • stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen
 • onderscheidt hoofd- en bijzaken in de aangeleverde informatie
 • houdt rekening met alle relevante aspecten bij een dossier of opdracht
 • kan een dossier op een ordentelijke en samenhangende manier opbouwen en voorstellen
 • betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht

Klantgerichtheid

 • leeft zich in de situatie van (interne) klanten in
 • speelt in op vragen van (interne) klanten en houdt zich aan de regels of afspraken
 • denkt spontaan mee met de (interne ) klant
 • licht de (interne) klant correct in over alle zaken waar hij belang bij heeft
 • zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst direct door naar de juiste persoon
 • streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgericht(er) te werken

Kwaliteitsvol werken

 • voert het werk correct uit
 • werkt volgens de afspraken inzake kwaliteit
 • voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk
 • merkt fouten op binnen het eigen takenpakket en herstelt deze
 • werkt aandachtig en geconcentreerd
 • heeft oog voor detail

 

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor diploma en je hebt reeds een relevante ervaring opgebouwd in human resources.
 • Daarnaast ben je creatief, ondernemend en resultaatgericht.
 • Met jouw enthousiaste, ondernemende en klantgerichte houding, slaag je erin de interne klanten de juiste ondersteuning te bieden. Je analytische ingesteldheid draagt ertoe bij dat je steeds aan duurzame oplossingen bouwt.
 • Je ben een echte teamplayer en laat je bovendien kenmerken door je maturiteit en je communicatievaardigheden.
 • Tenslotte ga je oplossingsgericht meedenken en formuleer je zelf initiatieven die bijdragen tot een duurzaam personeelsbeheer. Je bent snel vertrouwd met HR systemen.

Aanbod

Financiële loopbaan en salarisregeling

Belangrijk is uiteraard ook de bezoldiging. De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen.

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 2 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.

Start in B1

* 0 jaar anciënniteit : 2.509,94 euro bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: 1.795,73 euro)

Wil je een exacte loonberekening, neem contact op met sollicitaties@koksijde.be

 

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in tram/bus en treinabonnement
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: max. 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van het Lokaal Bestuur Koksijde
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot woensdag 2 september 2020 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacatures Je moet het volgende toevoegen: Motivatiebrief, CV, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur. Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking. Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met dienst Personeel & HR t 058 53 34 29, sollicitaties@koksijde.be.
Solliciteer nu