Terug naar zoekresultaten

Hoofdredder dienst zwembaden

Lokaal bestuur Koksijde Koksijde
27/07/2020 Functie: Andere Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als hoofdredder sta je in voor de dagelijkse coördinatie inzake veiligheid en hygiëne van de zwembadaccommodatie. Je vormt, begeleidt en stuurt de medewerkers aan bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Je coacht en begeleidt de medewerkers zodat de dienst beschikt over een gemotiveerd team. Je fungeert als aanspreekpunt. Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en faciliteert en stimuleert de open communicatie zodat de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.

Je neemt constructief deel aan het dienstoverleg. Je rapporteert de vlotte en kwaliteitsvolle voortgang van de taakuitvoeringen en signaleert onregelmatigheden, defecten en klachten aan je leidinggevende. Je treedt preventief op. Je past het huisreglement en toezichtplan correct toe. Je neemt de leiding bij het toepassen van de procedures in gewone werkomstandigheden en bij noodprocedures.

Je voert elementaire technische opdrachten uit zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsmetingen van de verschillende baden, het controleren van de stock, het controleren van de hulpmiddelen en van de veilige werking van recreatiemateriaal.

Je staat in voor een aantal administratieve, praktische en logistieke taken zodat de werking van de dienst optimaal ondersteund wordt.

Uitzonderlijk spring je bij bij een ander team of een andere dienst, om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Profiel

Diplomavereisten

 • Voldoen aan de vereiste van de taalkennis voor het personeel van lokale besturen (zie infobrochure over taalkennis - aanvragen via sollicitaties@koksijde.be).

Aanvullende aanwervingsvoorwaarden

 • houder zijn van een attest opleiding zwembad-coördinator of gelijkwaardig brevet of te behalen binnen de twee jaar                            
 • houder zijn van een diploma Hoger Redder (en eventueel bijscholingsattest)
 • een rijbewijs is een meerwaarde en troef

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang

Leidinggeven

 • legt duidelijk uit hoe, wanneer en waarom taken uitgevoerd worden
 • zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in
 • ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van taken
 • bevordert onderlinge communicatie
 • waardeert en moedigt medewerkers aan
 • voorkomt conflicten en/of helpt ze oplossen
 • Samenwerken
 • overlegt met de collega’s en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • stuurt anderen aan om tot een gezamenlijk resultaat te komen
 • blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al sluit het niet aan bij het eigen takenpakket
 • stelt zich positief op, brengt teamspirit in de groep
 • Houdt rekening met opdrachten of projecten die de werking van andere teams of diensten doorkruisen en maakt hierover afspraken met de betrokkenen.

Klantgerichtheid

 • leeft zich in de situatie van (interne) klanten in
 • speelt in op vragen van (interne) klanten en houdt zich aan de regels of afspraken
 • denkt spontaan mee met de (interne ) klant
 • licht de (interne) klant correct in over alle zaken waar hij belang bij heeft
 • zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst direct door naar de juiste persoon
 • streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgericht(er) te werken

Kwaliteitsvol werken

 • ontwikkelt en benoemt criteria of normen om kwaliteitsvol te werken
 • stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van projecten of taken en volgt de (tussentijdse) resultaten op
 • waakt mee over de kwaliteit van alle diensten en producten binnen het team of de dienst
 • signaleert en/of bespreekt zaken die niet beantwoorden aan de afgesproken kwaliteit
 • stimuleert en doet verbeteringsvoorstellen en evalueert deze

Stressbestendigheid

 • brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken
 • presteert goed in situaties met terugkerende en langdurige tijdsdruk, tegenslag en moeilijke omstandigheden
 • herkent stressfactoren en maakt deze bespreekbaar
 • kan de rust behouden bij zichzelf en de groep
 • behoudt bij confrontaties of in crisismomenten een correcte houding

Plannen en organiseren

 • plant taken voor zichzelf en voor anderen
 • legt duidelijk aan collega’s uit hoe, waarom en wanneer een opdracht moet aangepakt worden
 • ziet in wat dringend is en wat eerst moet aangepakt worden
 • zorgt ervoor dat de nodige mensen en middelen aanwezig zijn voor een goede taakuitvoering
 • zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in
 • volgt de uitvoering van de taken op en stuurt de planning bij indien nodig

Aanbod

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 3 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Geldige anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.
Start in D4-D5
* 0 jaar anciënniteit : 2.451,91 euro bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: € 1.761,64)

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt (vnf overeenkomst > 6 maanden)
 • gratis hospitalisatieverzekering (vnf overeenkomst > 9 maanden)
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in trein- of tramabonnement
 • extra premie, zoals gevarenpremie, verstoringstoelage, wachtvergoeding
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: max. 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van de gemeente (vnf overeenkomst > 6 maanden)
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot en met 31 augustus 2020 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacatures-bij-de-gemeente. Je moet het volgende toevoegen: motivatiebrief, CV , kopie van je diploma of bewijs taalkennis, kopie van je Hoger Reddersdiploma (eventueel ook bijscholingsattest), uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden), kopie attest zwembadcoördinator, indien je hier over beschikt. Bijkomende informatie Dienst Personeel & HR - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde Tel. 058 53 34 41 - sollicitaties@koksijde.be
Solliciteer nu