Terug naar zoekresultaten

Medewerker woningkwaliteit

SOLVA Sint-Lievens-Houtem
24/07/2020 Functie: Andere Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

SOLVA zoekt een medewerker woningkwaliteit die de lokale besturen ondersteunt om het woon- en energiebeleid op hun grondgebied professioneel uit te bouwen.

Dit houdt in dat je werkt rond drie Vlaamse doelstellingen rond wonen, namelijk:

 • Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
 • Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
 • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen

Je wordt een directe collega van de 5 adviseurs, 1 expert en 1 technisch medewerker lokaal woon- en energiebeleid.

 

Spreekt het bouwfysische en technische aspect van een woning of gebouw je aan? Boeit de woningmarkt jou ten volle?

Jouw doel als medewerker woningkwaliteit is om leegstand en verwaarlozing terug te dringen en de woningkwaliteit te bevorderen. Je ondersteunt de lokale besturen bij het beheer van het register leegstand en verwaarlozing, de procedure ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring en het (al dan niet verplicht) conformiteitsattest.

Je volgt de opleiding technisch woningonderzoeker, zodat je met conformiteitsonderzoeken kan nagaan of woningen aan de regelgeving voldoen. Na verloop van tijd hebben de Vlaamse Wooncode en de reglementering rond leegstand en verwaarlozing dan ook geen geheimen meer voor jou.  

Jouw belangrijkste taken als deskundige lokaal woon- en energiebeleid:

Resultaatgebied 1: Inventarisatie leegstand en verwaarlozing

 • Je voert gericht onderzoek naar leegstand aan de hand van vermoedenslijsten en gaat op basis daarvan actief op zoek naar leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen.
 • Na het onderzoek ter plaatse, vervolledig je het technisch verslag en volg je het administratief dossier mee op.
 • Je rapporteert aan de betrokken gemeenten over de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen op hun grondgebied via de daarvoor voorziene database.

Resultaatgebied 2: Onderzoek woningkwaliteit

 • Je voert onderzoeken uit rond woningkwaliteit (inpandige woningcontroles – beoordeling bouwfysische en technische elementen van woningen) in het kader van de Vlaamse Wooncode en maakt een technisch verslag op van deze onderzoeken.
 • Je legt contacten met eigenaars en huurders, maakt afspraken en volgt de planning op.
 • Na het onderzoek ter plaatse, vervolledig je het technisch verslag en volg je het administratief dossier mee op.
 • Je rapporteert aan de betrokken gemeenten en Wonen-Vlaanderen over de woningcontroles via de daarvoor voorziene database VLOK.
 • Indien gewenst ondersteun je de burgemeesters bij de hoorplicht ten aanzien van huurders en verhuurders in kader van de administratieve procedure woningkwaliteit.
 • Je bouwt goede contacten op met maatschappelijke werkers van de lokale besturen die instaan voor de huisvesting van burgers in nood. In kader van specifieke dossiers ga je met deze maatschappelijke werkers in overleg en koppelt met hen terug.

Resultaatgebied 3: Ondersteuning van de woon- en energieloketten

 • Je werkt mee aan de professionele uitbouw van de lokale woon- en energieloketten.
 • Je ondersteunt de eerstelijns woon- en energieloketten en houdt periodiek of op afspraak een tweedelijnsloket open waar inwoners terechtkunnen met hun vragen.
 • Je verstrekt advies aan eigenaars en huurders om kwaliteitsproblemen aan te pakken en te verhelpen.
 • Je motiveert woningeigenaars om renovatie- en verbeteringswerken uit te voeren. 

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor) of gelijkwaardig door relevante ervaring.

Je hebt minimum 3 jaar werkervaring.

Je hebt kennis van bouwfysische en technische elementen van woningen.

Je hebt basiskennis over het thema wonen en energie (wetgeving, premies e.d.).

Je kan vlot overweg met de courante Microsoft Office-toepassingen.

Pluspunten zijn:

 • Ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen.
 • Kennis en/of ervaring m.b.t. energetische renovaties of duurzaam bouwen.
 • Kennis van het werkingsgebied en de woningproblematiek in de regio.
 • Je werkt voor verschillende lokale besturen. Je hebt dus verschillende werkplaatsen: intercommunale SOLVA  en de gemeenten waarvoor je werkt. Dit kan variëren naargelang de noden van de verschillende gemeenten. Een rijbewijs B is dan ook nodig.
 • In bezit zijn van een recent attest van goed zedelijk gedrag.

Aanbod

 • Een contract voor onbepaalde duur (B-niveau) met een brutomaandwedde aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, die varieert van €2.510 tot €4.229, een groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en andere gangbare sociale voorzieningen
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Een jong en dynamisch team dat creativiteit en teamgeest omarmt
 • Een job met veel verantwoordelijkheid maar met de nodige vrijheid om zelf een werkplanning te maken. Occasioneel avondwerk is mogelijk.
 • Opleidings- en ontwikkelingskansen
 • Een werkgever die permanent inzet op werknemerstevredenheid en duurzaamheid

Contact

Solliciteren kan tot uiterlijk 14 september 2020 via https://www.jobsolutions.be/register/6025. Wij vragen volgende documenten: een sollicitatiebrief (motivatiebrief), curriculum vitae, een kopie van jouw diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een uittreksel strafregister. De selectieproeven worden gehouden in september/oktober 2020. Meer info kan je terugvinden op www.jobsolutions.be.
Solliciteer nu