Terug naar zoekresultaten

Maatschappelijk werker (vervanging)

OCMW Middelkerke Middelkerke
18/05/2020 Functie: Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De maatschappelijk werker verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De maatschappelijk werker biedt psychosociale hulp, informatie en advies en concrete dienstverlening aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen

Profiel

Houder zijn van ofwel een bachelorsdiploma sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld diploma (diploma van maatschappelijk assistent voor de BAMA-structuur) ofwel een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld diploma (diploma van sociaal verpleegkundige van voor de BAMA-structuur).

Houder zijn van een geldig rijbewijs.

Aanbod

Tijdelijke contract, 0,8 fte

Bezoldiging

 • Weddeschaal B1 – B3 aan 80%
 • Bruto beginwedde B1 –B3 € 2460,78 per maand (voor een voltijdse tewerkstelling)
 • Vakantiegeld en eindejaar toelage
 • Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Andere voordelen:

 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 14 juni 2020 (datum e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu