Terug naar zoekresultaten

stafmedewerker Bx beleidscel interne zaken

Gemeente Tervuren Tervuren
12/05/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen, Financieel, Andere Regio: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Tervuren heeft in 2019 een beleidsverklaring gepubliceerd op de gemeentelijke website. Er ligt nog veel werk op de plank om de doelstellingen van dit creatief en dynamisch beleid tegen 2025 te realiseren.

Als stafmedewerker van de beleidscel interne zaken zal je jouw steentje kunnen bijdragen in diverse projecten met uiteenlopende materie: burgerparticipatie, verdere integratie van gemeente en OCMW met het opzetten van een organisatiebeheersysteem, uitwerken van een klachten-reglement en een deontologische code voor raadsleden, … Een deel van je taken realiseer je op basis van wetgeving, interne werking en vastgelegde procedures. Een ander deel van je taken ga je met werkgroepen aanpakken. Een heel gevarieerde job met interactie en organisatie brede impact.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken (kerncompetentie) – Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie) – Opleiden & onderrichten – Kennis overdragen – Adviseren – Overtuigen – Creatief denken – Processen en procedures vorm geven – Oordeelsvorming – Verantwoordelijkheid opnemen.

Je beschikt over een bachelor diploma

Je hebt minimum 3 jaar relevante ervaring naar diplomavereiste en jobinhoud, in openbare of privé sector of als zelfstandige.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 7 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar), 2de pensioenpijler enz.

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 3 juni 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu