Terug naar zoekresultaten

projectleider personeel & organisatieontwikkeling

Lokaal bestuur Koksijde Koksijde
14/02/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen, HR, Leidinggevend, Andere Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De dienst Personeel & Organisatie staat in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van een strategisch en integraal personeelsbeleid en personeelsbeheer.

De dienst Personeel & Organisatie vervult een ondersteunende, adviserende en coachende rol. De dienst draagt bij tot de goede werking van het lokaal bestuur, tot een gedragen organisatieverandering en een positieve organisatiecultuur. De klantgerichte werking van de dienst wordt afgestemd op de noden van de medewerkers. De dienst treedt op als coach van de leidinggevende en medewerkers en vormt het eerste aanspreekpunt bij allerhande personeelsvraagstukken. De dienst geeft het voorbeeld bij het uitdragen van de waarden van het lokaal bestuur en is een actieve partner bij de organisatieontwikkeling en -vernieuwing.

De medewerkers Personeel & Organisatie richten zich op de mens achter de medewerker en focust op de talenten en het groeipotentieel. De dienst ziet elke medewerker als een zelfstandig en enthousiast  individu, die met goesting aan het werk gaat.

Als projectleider personeel & organisatieontwikkeling heb je een cruciale rol bij het initiëren en implementeren van een toekomstgericht, resultaatgericht, geïntegreerd en duurzaam HR beleid.

Je treedt op als pionier in de strategische projecten en veranderingstrajecten die bijdragen aan het realiseren van onze mensgerichte innovatieve organisationele ambitie en aan het verder integreren van de waardegedreven feedbackcultuur.

Je gaat nauw samenwerken met het diensthoofd personeel & organisatieontwikkeling en je wordt een strategische partner voor ons bestuur en onze leidinggevenden.

Profiel

Als projectleider personeel & organisatieontwikkeling neem je de rol van sparring partner op bij het initiëren en implementeren van een toekomstgericht, resultaatgericht, geïntegreerd en duurzaam HR beleid.

Je hebt een uitstekende kennis van methodieken en tools voor organisatie- en competentieontwikkeling en de toepassing hiervan en je neemt een trekkersrol bij de opbouw van het nieuwe HR beleidskader. Daarnaast ontwikkel je nieuwe beleidsinstrumenten dat strategische initiatieven richting geven, de implementatie faciliteert en de resultaten ervan evalueert. Deze beleidsinstrumenten ga je koppelen aan de HR cyclus die medewerkers doorlopen in onze organisatie.

Je gaat veranderingstrajecten binnen dit nieuwe HR beleidskader projectmatig inrichten en besturen. Je zoekt hiervoor de juiste partners, zorgt voor de nodige communicatie, behoudt het overzicht (scope, timing, budget en kwaliteit) en werkt integraal met de interne klanten als centrale figuren.

In eerste instantie zal je focus liggen op het strategische veranderingstraject waarbij de keuze van lokaal bestuur Koksijde voor een mensgericht innovatief organisatieontwerp wordt gespiegeld aan de huidige processen, werking en structuur. Je staat in voor een duidelijke formulering van de doelstellingen, stelt een projectteam samen en waakt tenslotte over de scope, de deadlines, de voortgang en het budget. Bovendien ben je zowel het intern als extern aanspreekpunt. Je bent een belangrijke spilfiguur in dit strategisch project.

Je staat in voor de eindevaluatie van de gerealiseerde trajecten en je onderneemt de nodige acties om de verdere opvolging van het traject in de reguliere dienst te garanderen. Hierbij ondersteun je actief de HR medewerkers.

Als projectleider initieer je ook zelf nieuwe HR initiatieven met het oog op een vernieuwend HR beleid.

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

Visie ontwikkelen

 • neemt afstand van de dagelijkse problemen
 • werkt aan doelen en plannen op lange termijn en komt tot beleidsontwikkeling o.b.v. analyse van de omgeving
 • kent de missie en strategie, trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • ziet de context en evoluties binnen andere beleidsdomeinen
 • baseert zijn visie op gefundeerde analyse, feiten en cijfers of andere realistische informatie

Netwerken

 • kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen in en buiten de organisatie
 • neemt initiatief tot samenwerking met andere diensten of vertrouwde instanties
 • zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking zodat doelstellingen kunnen bereikt worden
 • wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen
 • kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen van allerlei niveaus

Onafhankelijk denken

 • vormt zich een mening zonder zich te laten beïnvloeden door anderen
 • heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit
 • is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten
 • heeft een onderzoekende en kritische houding
 • schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid
 • treedt vastberaden en consequent op met respect voor de ander

Onderhandelen

 • zoekt naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
 • weerlegt de mening of bezwaren van anderen door middel van argumenten
 • brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
 • zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen
 • hanteert argumenten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belangen van de ander

Leidinggeven

 • legt duidelijk uit hoe, wanneer en waarom taken uitgevoerd worden
 • zet mensen en middelen op de best mogelijke manier en tijdig in
 • ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van taken
 • bevordert onderlinge communicatie
 • waardeert en moedigt medewerkers aan
 • voorkomt conflicten en/of helpt ze oplossen

Je hebt reeds een gedegen ervaring opgebouwd in het uitschrijven en uitvoeren van strategische projecten.

Je hebt een uitstekende kennis van methodieken en tools voor organisatie- en competentieontwikkeling.

Bovendien ben je een echte netwerker en ben je sterk in het opbouwen en behouden van interne en externe relaties.

Bij de aansturing van je projectteam, treedt je op als een doorwinterde people manager. Je bent luisterend, geeft duidelijk richting aan en kadert op een transparante manier de doelstellingen en de verwachtingen.

Daarnaast heb je een hoog assimilatievermogen, oog voor innovatie en je behoudt ten allen tijde de lange termijn visie.

Je draagt open communicatie hoog in het vaandel en vertrekt vanuit de waarde samenwerking om mensen te begeleidingen bij verandering.

Je laat je kenmerken door je hoge autonomie en je ondernemerschap. Met jouw positieve energie, slaag je erin mensen te motiveren en te dynamiseren.

 

Aanbod

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 15 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.

Start in A1a met mandaattoelage:

* 0 jaar anciënniteit (als alleenstaande, niemand ten laste)

Wedde op maandbasis: 3.107,98 euro bruto => 2.033,36 euro netto + mandaattoelage (5%van het bruto): 155,40 euro bruto => 68,37 euro netto

Wil je een exacte loonberekening, neem contact op met sollicitaties@koksijde.be

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in tram/bus en treinabonnement
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: max. 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van het Lokaal Bestuur Koksijde
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot dinsdag 10 maart 2020 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacature Je moet het volgende toevoegen: Motivatiebrief, CV waaruit je beroepservaring blijkt, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur. Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking. Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met dienst Personeel & HR t 058 53 34 29, sollicitaties@koksijde.be.
Solliciteer nu