Terug naar zoekresultaten

aanleg wervingsreserve administratief medewerker

Lokaal bestuur Koksijde Koksijde
13/02/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Lokaal Bestuur Koksijde is een organisatie in volle groei, wij zijn op zoek naar nieuwe talenten om onze aanwervingsreserve voor administratief medewerker C1-C3 uit te breiden. Als administratief medewerker kan je tewerkgesteld worden binnen één van onze administratieve diensten zoals dienst burgerzaken, dienst musea, toerisme, ComOp (Communicatie, Onthaal & Protocol), dienst milieu, sportdienst, technische diensten en andere diensten.

Profiel

Je bent verantwoordelijk voor een organisatorische en administratieve ondersteuning en draagt bij tot een efficiënte en klantgerichte dienstverlening en het positief imago van Lokaal bestuur Koksijde.

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en het bewaken van het verloop van diverse dossiers en/of gegevens. Je geeft aan collega's advies met betrekking tot je expertisedomein en biedt ondersteuning bij de behandeling van meer complexe dossiers.

Bovendien volg je de procedures mee op en wint alle informatie in die noodzakelijk is voor de afhandeling van dossiers. Je houdt je kennis binnen je expertisedomein op peil en deelt deze kennis met je collega's. Je staat in voor de opvolging van de geldende regelgeving.

Je bent verantwoordelijk voor de vlotte en correcte afhandeling van allerlei administratieve, praktische en logistieke taken zoals briefwisseling, reserveren van accommodaties, bestellen van het nodige materiaal… Je staat in voor een vlotte informatiedoorstroming en realiseert hiermee een optimale interne samenwerking en klantgerichte dienstverlening. Daarnaast neem je constructief deel aan werkoverleggen en je rapporteert regelmatig aan betrokkenen over de stand van zaken van je dossiers.

Uitzonderlijk spring je bij bij een ander team of een andere dienst, om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

Klantgerichtheid

 • leeft zich in de situatie van (interne) klanten in
 • speelt in op vragen van (interne) klanten en houdt zich aan de regels of afspraken
 • denkt spontaan mee met de (interne ) klant
 • licht de (interne) klant correct in over alle zaken waar hij belang bij heeft zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst direct door naar de juiste persoon
 • streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgericht(er) te werken

Kwaliteitsvol werken

 • voert het werk correct uit werkt volgens de afspraken inzake kwaliteit
 • voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk
 • merkt fouten op binnen het eigen takenpakket en herstelt deze
 • werkt aandachtig en geconcentreerd heeft oog voor detail

Initiatief nemen

 • ziet waar werk blijft liggen en neemt spontaan werk op
 • doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren
 • vraagt spontaan naar nieuwe taken wanneer vorige taken werden afgewerkt
 • doet een inbreng bij dienst- en teamoverleg zoekt mee naar praktische en haalbare oplossingen

Samenwerken

 • Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na
 • Helpt (nieuwe) collega’s, geeft informatie en kennis door aan anderen (collega’s, leidinggevenden…)
 • Houdt rekening met collega’s (bvb. bij de taakverdeling, verlofplanning,…)
 • Brengt de eigen mening naar voor en met respect voor de ander
 • Signaleert problemen en/of maakt ze bespreekbaar
 • Gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid, mening…

Aanbod

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 15 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.

Start in C1

* 0 jaar anciënniteit : € 1.927,37 bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: € 1.647,52 euro)

Wil je een exacte loonberekening, neem contact op met sollicitaties@koksijde.be

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6,00 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in trein-, bus en tramabonnement
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van de gemeente
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot dinsdag 10 maart 2020 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacatures-bij-de-gemeente. Je moet het volgende toevoegen: Motivatiebrief, CV waaruit je beroepservaring blijkt, kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur. Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking. Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met dienst Personeel & HR t 058 53 34 29, sollicitaties@koksijde.be.
Solliciteer nu