Terug naar zoekresultaten

aanleg wervingsreserve begeleider kinderopvang

Lokaal bestuur Koksijde Koksijde
13/02/2020 Functie: Administratie op meerdere lijnen, Uitvoerend, Andere Regio: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De buitenschoolse kinderopvang De Speelplekke zorgt ervoor dat de combinatie arbeid/gezin mogelijk wordt voor de ouders. We staan in voor de opvang van schoolgaande kinderen van het kleuter- en basisonderwijs en dit zowel voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op snipperdagen als tijdens vakanties. De klemtoon bij de opvang ligt bij de vrijetijdsbesteding waarbij gevarieerde, vrijblijvende en geleide activiteiten worden aangeboden in een huiselijke, kindvriendelijke en veilige sfeer.
Naschools wordt voor de lagereschoolkinderen de mogelijkheid geboden om huiswerk te maken en te studeren.

Tijdens de opvang wordt steeds rekening gehouden met de eigenheid en de ontplooiing van elk kind.

Dit gebeurt onder een continue begeleiding van gemotiveerd en voortdurend bijgeschoold personeel.

De kinderbegeleider staat in voor een kwalitatieve opvang en begeleiding van kinderen uit het basisonderwijs. De kinderbegeleider verzekert in zijn omgang met kinderen en de ouders dat de kinderen op een pedagogische verantwoorde, veilige en hygiënische manier worden opgevangen. Hij/zij stimuleert elk kind in zijn ontwikkeling.

 

Profiel

Je staat in voor het voorbereiden, organiseren en begeleiden van activiteiten gericht op de ontwikkeling van het kind zodat een zinvolle dagbesteding kan aangeboden worden:

- je zorgt voor een educatief en recreatief spelaanbod: een goede afwisseling van vrij spel en geleide spel-, knutsel of bewegingsactiviteiten

- je begeleidt en ondersteunt bij huistaken, werkopdrachtjes voor school,..;

- je zorgt voor inspraak van de kinderen bij de keuze van activiteiten; je geeft kinderen de vrijheid om zelf de activiteiten te kunnen kiezen

 

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van het kind:

- je zorgt voor een sfeer van veiligheid, zekerheid, geborgenheid, openheid en structuur zodat het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind maximaal kan groeien

- je neemt de algemeen verzorgende taken op zich

- je staat in voor een hygiënische omgeving van de kinderen

 

Je wilt samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding van kinderen:

- je erkent en waardeert het gezin in hun rol als eerste opvoeder door samen met het gezin een goede aanpak voor het kind in de opvang te ontwikkelen; je staat open voor verschillende opvoedingsvisies.

- je bouwt een vertrouwensrelatie met het gezin op:  je zorgt ervoor dat het gezin zich elke dag welkom en betrokken voelt in de opvang; je informeert de ouders dagelijks over het welzijn van hun kind

- je vraagt actief feedback aan het gezin over de werking en over het vrijetijdsaanbod en gaat hier constructief mee om.

 

Je staat in voor een goede organisatie van de opvang:

- je voert de administratieve taken nauwgezet uit: het in- en uitschrijven van de kinderen, registreren van bestellingen, herstellingen, noteren temperatuur voeding, …
- je beantwoordt op adequate manier de telefoon en kan ouders of derden doorverwijzen indien nodig

- je verzorgt een schriftelijke communicatie via het logboek

 

Je bent bereid tot overleg en professionalisering:

- je kan werken in teamverband

- je staat open voor teamoverleg en werkt constructief mee door het aanbrengen van suggesties of verbeterprojecten

- je bent bereid tot het volgen van de nodige vormingen verbonden aan de kinderopvang

Je springt bij andere taken, een ander team of een andere dienst, indien gevraagd en noodzakelijk, bij om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

 

De volgende competenties zijn voor deze functie van belang:

Creativiteit

 • reikt vernieuwende of innoverende ideeën aan
 • bedenkt nieuwe werkwijzen
 • is vindrijk
 • durft te breken met tradities

Klantgericht werken

 • leeft zich in de situatie van (interne) klanten in
 • speelt in op vragen van (interne) klanten en houdt zich aan de regels of afspraken
 • denkt spontaan mee met de (interne) klant
 • licht de (interne) klant correct in over alle zaken waar hij belang bij heeft
 • zoekt een antwoord op iedere vraag of verwijst direct door naar de juiste persoon
 • streeft naar klantentevredenheid en onderneemt acties om klantgericht(er) te werken

Zelfstandig werken

 • organiseert het eigen werk binnen de gemaakte afspraken
 • heeft overzicht over het eigen werk
 • kan bij afwezigheid van de verantwoordelijke verder werken
 • ziet in wat dringend is en wat eerst moet aangepakt worden ook bij onvoorziene omstandigheden
 • gaat na of de resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig

Stressbestendig

 • reageert kalm bij nieuwe taken of wijzigende planning
 • reageert rustig en vriendelijk bij problemen, negatieve feedback of onvoorziene situaties
 • signaleert op tijd te veel of te moeilijk werk
 • blijft onder tijdsdruk aandachtig en doelgericht werken
 • kan de rust behouden bij zichzelf en de groep

Aanbod

Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er maximum 10 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend.

Start in C1

* 0 jaar anciënniteit : € 963,69 bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: € 911,85 euro)

Wil je een exacte loonberekening, neem contact op met sollicitaties@koksijde.be

 

Onze troeven

 • werken in een waarde gedreven organisatie met ook voor de mens achter de medewerker in een motiverende omgeving
 • maaltijdcheques aan € 6,00 waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding € 0,24/km
 • tussenkomst in trein-, bus en tramabonnement
 • heel wat opleidingsmogelijkheden
 • jaarlijkse vakantie: 32 dagen
 • aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van de gemeente
 • tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon

Contact

Je kan je uiterlijk tot dinsdag 10 maart 2020 kandidaat stellen via het digitaal sollicitatieformulier https://www.koksijde.be/vacatures-bij-de-gemeente. Je moet het volgende toevoegen: Motivatiebrief CV (waaruit je beroepservaring blijkt) kopie van je diploma recent uittreksel uit het strafregister Je krijgt een ontvangstmelding van je kandidatuur. Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking. Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met dienst Personeel & HR t 058 53 34 29, sollicitaties@koksijde.be.
Solliciteer nu