Terug naar zoekresultaten

Informatiebeheerder

Stad Kortrijk Kortrijk
11/02/2020 Functie: Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Als informatiebeheerder begeleid je medewerkers en de hele organisatie naar een nieuwe manier, digitaal en efficiënter, (samen)werken met Sharepoint en Office 365.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Je begeleidt en stimuleert de diverse teams in de omschakeling naar het digitaal en efficiënter (samen)werken
  • Organiseren van werksessies, intakegesprekken en opstartvergaderingen om het informatiebeheer in kaart te brengen (verkenner, Sharepoint, Onedrive, Teams, …)
  • Analyseren en inrichten van de digitale werkplek in Sharepoint
   • Inrichten documentbibliotheken
   • Opmaken van labels of dataclassificatiesystemen
   • Rechtenbeheer organiseren
  • Begeleiden implementatietraject i.s.m. technische en educatieve partners
  • Ondersteuning migratie van de verkenner richting Sharepoint
  • Organiseren evaluatiemoment
  • Opmaken van informatiebeheersplannen
 • Je voert archief- en informatiebeleid van de Groep Kortrijk uit;
  • Voorbereiding van de digitalisering van papieren dossiers
  • Ondersteunen van de organisatie van trash days of ruimdagen
  • Organiseren overdrachten naar het papieren en digitaal archief
  • Toepassen selectie en vernietiging
 • Je monitort het archief- en informatiebeleid
  • Controle op de integriteit van de ingegeven fata (audits in teamsites SharePoint)
  • Beantwoorden van inhoudelijke vragen van gebruikers
 • Je ondersteunt de aansluiting van de digitale architectuur van de Groep Kortrijk bij een e-depot (BVB : Digitaal Archief Vlaanderen)
 • Je neemt deel aan de uitvoering van projecten gelinkt aan informatiebeheer
 • In staat zijn om de coördinatie en planning van de implementatie van de digitale werkplek op zich te nemen, zodat de beoogde doelstellingen op een efficiënte manier bereikt kunnen worden
 • Volgen van trens op het vlak van kennis- en informatiebeheer, documentenbeheer, archiefbeheer met focus op digitale duurzaamheid
 • Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren

Profiel

KENNISCOMPETENTIES:

 • Informatiemanagement en documentmanagement
 • Office365 en de daarop aangeboden tools (SharePoint, Teams, OneNote, …)
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Voeling met IT-sector en werking van lokale besturen

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad Kortrijk of het OCMW Kortrijk 
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of min. 4 jaar graadanciënniteit op D4-D5-niveau en min. 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad Kortrijk of het OCMW Kortrijk 
 • Werving
  • Een bachelordiploma en kennis van informatie- en documentmanagement 
  • Een graduaatsdiploma behaald voor 2005 en kennis van informatie- en documentmanagement 
  • Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma behaald voor 2005 en kennis van informatie- en documentmanagement en slagen voor een capaciteitstest
   De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden.

SELECTIEPROCEDURE

 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2: niveau en capaciteitstest: voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor of graduaatsdiploma.
  Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de thuisopdracht.
 • Deel 3: Thuisopdracht/case. : De kandidaten krijgen, via mail, een case op donderdag 12 maart 2020 toegestuurd en krijgen tijd tot en met maandag 16 maart 2020 om 23:59 om ons de case terug te bezorgen
  Resultaat: De kandidaten moeten min. 60/100 behalen om toegelaten te worden tot de uitgebreide mondeling proef.
 • Deel 4: Uitgebreide mondelinge proef - Vooropgestelde datum : 30 maart 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
  • Toelichting case
  • Vraagstelling jury
  • Gedragsgericht interview
   Resultaat : De kandidaten moeten min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure

 

Aanbod

•Een contract van onbepaalde op B-niveau
•Maaltijdcheques van 6 euro en hospitalisatieverzekering 
•gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
•een flexibel uurrooster
•naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
•een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stadsbestuur Kortrijk Team Human Resources Grote Markt 54 8500 Kortrijk 056 27 85 00 Lut Vanderbeken - 0478 50 24 45 - vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot en met zondag 1 maart 2020, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/5235
Solliciteer nu