Terug naar zoekresultaten

Projectcoördinator digitale transformatie

Stad Kortrijk Kortrijk
11/02/2020 Functie: Andere Regio: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de IT-omgeving van de groep Kortrijk en richt je daarbij in hoofdzaak op de software en data.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de collega’s van de diverse diensten om hun behoefte te detecteren en te vertalen naar concrete digitale transformatie projecten.
 • Je staat als projectcoördinator in de voor de analyse implementatie van (software) projecten. Deze kunnen gericht zijn op de interne of externe dienstverlening.
 • Je bent binnen jouw projecten de schakel tussen de jouw collega’s (de interne klanten uit diverse diensten) en de leverancier
 • Je begeleidt het volledig traject van bij de vraagfase van de (interne) klant, over de analyse, de aanbesteding tot de concrete uitvoering, lancering en nazorg.
 • Je draagt met je kennis bij aan de verdere invulling van de volledige IT-architectuur
   

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Je bent het aanspreekpunt en de trekker van projecten die een focus hebben op digitale transformatie. Je gaat hierbij steeds projectmatig te werk met een duidelijke zin voor verantwoordelijkheid, een klantgerichte ingesteldheid en analytische geest.
 • Je bouwt de IT-architectuur verder uit rekening houdend met een verregaande digitalisering en een toenemend aantal elektronische diensten voor de burger en de medewerkers. Je formuleert proactief adviezen ter verbetering van de algemene werking. Hierbij streef je naar een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning van de medewerkers.
 • Bij de voorbereiding van informatisering van bestaande, nieuwe of geoptimaliseerde werkprocessen breng je samen met de klant en andere relevante stakeholders binnen het werkproces de behoeftes in kaart en kan je die vertalen naar een lastenboek.
 • Bij de uitvoering van de informatisering sta je in voor het opstellen van de kwaliteitseisen op functioneel vlak en de kwaliteitscontrole van de oplossing. Je doet dit met een focus om een goed evenwicht te vinden in procesbenadering versus product beschikbaarheid. Je bent goed op de hoogte van de business processen waarrond je analyse werk verricht.
 • Je bent steeds op de hoogte van de laatste nieuwe trends en ontwikkeling op vlak van digitale dienstverlening en staat open om je expertise binnen het vakdomein verder uit te bouwen en te ontwikkelen.
 • Je bouwt een intern en extern netwerk uit en legt hiervoor de nodige contacten met interne collega’s, collega’s van andere overheden en leveranciers.
 • Je onderhoudt relaties met leveranciers.

Profiel

KENNISCOMPETENTIES:

 • Je kent de principes van goed projectmanagement
 • Je hebt ervaring met veranderingsprocessen
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je hebt bij voorkeur (uitgebreide) kennis van en ervaring met :
  • Webtoepassingen en -instrumenten, zoals CMS, usability, …
  • Databanken
  • XML, API, …
 • IT Enterprise Architecture.
   

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Werving: 
  • Masterdiploma in de richtingen IT, wiskunde, economie, ... (exacte wetenschappen)
   of 
  • Geen masterdiploma maar wel min. 4 jaar aantoonbare relevante beroepservaring als projectleider IT of businessanalist en slagen voor een niveau- en capaciteitstest.
   De niveau- en capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden.
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit:
  De kandidaat heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau en 6 jaar dienstanciënniteit bij de stad en OCWM en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie
 • Interne en externe personeelsmobiliteit: 
  De kandidaat heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie


SELECTIEPROCEDURE:

 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2: Niveau- en capaciteitstest: Voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma
  Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de selectieprocedure
 • Deel 3: Thuisopdracht/case. 
  De kandidaat krijgt, via mail,  op donderdag 12 maart 2020 een case toegestuurd en krijgt de tijd tot en met maandag 16 maart 2020 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen
  Minimaal resultaat om toegelaten te worden tot de uitgebreide mondelinge proef 60/100
  Deel 4: Uitgebreide mondelinge proef - Vooropgestelde datum vrijdag 27 maart 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
  • Toelichting case
  • Vraagstelling jury
  • Gedragsgericht interview
   De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure

Aanbod

 • •een contract van onbepaalde duur op A-niveau 
  •maaltijdcheques van 6 euro en hospitalisatieverzekering
  •gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
  •een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
  •naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
  •een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Kortrijk Personeelsdienst Team Human Resources Grote Markt 54 8500 Kortrijk vacatures@kortrijk.be - Lut Vanderbeken 0478 50 24 45 Inschrijven kan tot en met 1 maart 2020, enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/5228
Solliciteer nu