Terug naar zoekresultaten

Stafmedewerker Bx dienst overheidsopdrachten en patrimoniumbeheer

Gemeente Tervuren Tervuren
10/02/2020 Functie: Regio: Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Beheren van de overheidsopdrachten voor werken van A tot Z in nauwe samenwerking met de diensten gebouwen en openbaar domein en bijstand verlenen bij de behandeling van patrimonium- en verzekeringsdossiers van het lokaal bestuur Tervuren (gemeente, AGB Bexit en OCMW).

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken en betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetenties), Opleiden & onderrichten, Kennis overdragen, Adviseren, Overtuigen, Creatief denken, Processen en procedures vorm geven, Oordeelsvorming, Verantwoordelijkheid opnemen. 

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur.  Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 7 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,23 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering (bij contract onbepaalde duur/ statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar), 2de pensioenpijler enz.

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 3 maart 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu